مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید سه دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور آبی 1398/10/04 رجوع به آگهی
خرید سه دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور آبی 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تکمیل تعمیرات اساسی ابنیه، تاسیسات و برق خوابگاه 15 1398/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به راهبری، نگهداری و تعمیرات ابنیه شامل ساختمان های مرکزی و دانشکده علوم، ریاضی و... 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تکمیل تعمیرات اساسی ابنیه، تاسیسات و برق خوابگاه 15 1398/06/09 رجوع به آگهی
خرید سه دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور آبی 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی شامل ساختمان های مرکزی و دانشکده عل... 1398/06/09 رجوع به آگهی
خرید خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99-98 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به راهبری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی شامل 15 پست 20.04 کیلووات و 20 کیل... 1398/03/12 رجوع به آگهی
امور مربوط به راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی شامل ساختمانهای مرکزی و دانشکده علوم، ریاضی... 1398/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10