مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای فنداسیون و دیوار حائل مرکز فرهنگی پارک - تکمیل بخشی از ساختمان پارک اداری - تکمیل مجتمع تجاری شهرک 1399/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی معابر شهرک 1399/10/23 1399/10/23
مناقصه زیرسازی معابر شهرک 1399/10/22 1399/10/23
مناقصه اجرای آسفالت 1399/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای آسفالت معابر 1399/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ادامه بزرگراه 1399/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ادامه بزرگراه 1399/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان واحد فنی-اجرای اسکلت فرمانداری-جدولگذاری و ..... 1399/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مجتمع تجاری 1399/10/10 1399/10/14
مناقصه تکمیل ساختمان واحد فنی-اجرای اسکلت فرمانداری-جدولگذاری و ..... 1399/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مجتمع تجاری 1399/10/09 1399/10/14
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث بزرگراه 1399/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی احداث بزرگراه 1399/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مجتمع تجاری شهرک 1399/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مجتمع تجاری 1399/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی معابر - احداث کوهستان پارک 1399/05/20 1399/05/21
مناقصه احداث فاز 1 مدرسه 12 کلاسه - تکمیل مجتمع تجاری - اصلاح، نوسازی و بهسازی شبکه و انشعابات آب و فاضلاب - احداث منازل مسکونی 1399/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فاز 1 مدرسه 12 کلاسه - تکمیل مجتمع تجاری - اصلاح، نوسازی و بهسازی شبکه و انشعابات آب و فاضلاب - احداث منازل مسکونی 1399/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی معابر و احداث کوهستان پارک 1399/05/19 1399/05/21
مناقصه واگذاری ساماندهی معابر و احداث کوهستان 1399/05/19 1399/05/21
صفحه 1 از 16