مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن 1400/06/24 1400/06/28
مناقصه بازشماری و پرونده خوانی 1400/06/24 1400/06/28
مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن درسطح استان 1400/06/24 1400/06/28
مناقصه حفاظت و حراست از اراضی 1400/05/23 1400/05/23
مناقصه حفاظت و حراست از اراضی 1400/05/21 1400/05/23
مناقصه حفاظت و حراست از اراضی ملی 1400/05/21 1400/05/23
مناقصه عملیات اجرایی فونداسیون - اسکلت ساختمان و سفت کاری ساختمان 1400/04/29 1400/05/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت و حراست از اراضی 1400/04/29 1400/05/02
مناقصه احداث ساختمان 1400/04/29 1400/05/02
مناقصه حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی 1400/04/28 1400/05/02
مناقصه عملیات اجرایی فونداسیون - اسکلت ساختمان و سفت کاری ساختمان اداره 1400/04/28 1400/05/02
مناقصه تهیه، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در محور 1400/04/22 1400/04/24
مناقصه تهیه، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در محور 1400/04/21 1400/04/24
مناقصه تهیه، حمل و نصب نیوجرسی 1400/04/20 1400/04/24
مناقصه تکمیل ساختمان 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز بهداشتی 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه خدمات حسابداری ( مالی ) کنترلی و نظارتی 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حسابداری ( مالی ) کنترلی و نظارتی اداره 1400/03/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حسابداری (مالی) کنترلی و نظارتی 1400/03/20 1400/03/25
مناقصه واگذاری احداث ساختمان کتابخانه 1400/03/06 1400/03/09
صفحه 1 از 23