کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7363918 مناقصه 6 عنوان مناقصه شامل تهیه حمل و نصب حفاظ میانی بتونی نیوجرسی محور -طراحی و اجرای سیستم روشنایی تونل - روکش اسفالت محور - رفع نقطه پرتصادف - روکش اسفالت محورهای غیر شریانی - اجرای خط کشی حو... استان فارس 1402/09/02 1402/09/05
7356579 مناقصه 6 عنوان مناقصه شامل : تهیه حمل و نصب حفاظ میانی بتونی نیوجرسی محور-طراحی و اجرای سیستم روشنایی - روکش اسفالت محور - رفع نقطه پرتصادف فال- اجرای خط کشی حوزه استحفاظی استان فارس 1402/08/30 1402/09/05
7351745 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای خط کشی حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی لارستان استان فارس 1402/08/29 1402/09/05
7351704 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روکش آسفالت محورلار-خنج-پل اسلام آباد استان فارس 1402/08/29 1402/09/05
7351688 مناقصه رفع نقطه پرتصادف فال در محور استان فارس 1402/08/29 1402/09/05
7351638 مناقصه روکش آسفالت محورهای غیرشریانی حوزه لارستان استان فارس 1402/08/29 1402/09/05
7351337 مناقصه طراحی و اجرای سیستم روشنائی تونل شهید باقری واقع در محور لار- لامرد استان فارس 1402/08/29 1402/09/05
7350930 مناقصه تهیه ، حمل و نصب حفاظ میانی بتونی نیوجرسی محور استان فارس 1402/08/29 1402/09/05
7283089 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1-آماده سازی اراضی 77 هکتاری نهضت ملی 2- آمادسازی اراضی 60 هکتار 3- آماده سازی اراضی 9/7 هکتاری نهضت ملی 4- آماده سازی اراضی 5/4 هکتاری نهضت استان فارس 1402/08/17 1402/08/22
7275370 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل آماده سازی اراضی استان فارس 1402/08/15 1402/08/22
7273627 مناقصه آماده سازی اراضی 77 هکتاری نهضت ملی استان فارس 1402/08/15 1402/08/22
7273328 مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی اراضی 60 هکتاری نهضت ملی مسکن گراش استان فارس 1402/08/15 1402/08/22
7273289 مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی اراضی 5.4 هکتاری نهضت ملی مسکن خور استان فارس 1402/08/15 1402/08/22
7108998 مناقصه 7 عنوان شامل تکمیل عملیات اجرایی واریانت - عملیات اجرای روسازی باند دوم - روکش آسفالت - تعمیرت اساسی پل های شهرستان - رفع نقاط پرتصادف - لکه گیری و روکش آسفالت استان فارس 1402/07/08 1402/07/12
7092865 مناقصه 7 عنوان شامل تکمیل عملیات اجرایی واریانت - عملیات اجرای روسازی باند دوم - روکش آسفالت - تعمیرت اساسی پل های شهرستان - رفع نقاط پرتصادف - لکه گیری و روکش آسفالت استان فارس 1402/07/05 1402/07/12
7091991 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور های غیر شریانی شهرستان مهر استان فارس 1402/07/05 1402/07/12
7091989 مناقصه تعمیرات اساسی پل های شهرستان استان فارس 1402/07/05 1402/07/12
7091955 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روکش آسفالت محورهای غیرشریانی حوزه لارستان استان فارس 1402/07/05 1402/07/12
7091403 مناقصه تکمیل عملیات اجرایی واریانت استان فارس 1402/07/05 1402/07/12
7091293 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رفع نقطه پرتصادف فال در محور مهر - گله دار استان فارس 1402/07/05 1402/07/12
صفحه 1 از 50