مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5775025 مناقصه تکمیل قطعه دوم راه اصلی - باند دوم محور - اجرای لکه گیری ، رفع نشست های موضعی و روکش آسفالت محور 1401/07/19 1401/07/24
5768917 مناقصه تکمیل ابنیه فنی و روسازی - تکمیل قطعه دوم راه اصلی - روکش آسفالت گرم و.. 1401/07/18 1401/07/24
5768703 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل قطعه دوم راه اصلی 1401/07/18 1401/07/24
5768236 مناقصه بهسازی و تکمیل عملیات اجرایی 1401/07/17 1401/07/23
5768233 مناقصه تکمیل قطعه دوم راه اصلی 1401/07/17 1401/07/24
5768226 مناقصه اجرای ماسه آسفالت محورهای غیر شریانی 1401/07/17 1401/07/24
5767549 مناقصه اجرای لکه گیری، رفع نشست های موضعی و روکش آسفالت محور 1401/07/17 1401/07/24
5767546 مناقصه باند دوم محور 1401/07/17 1401/07/24
5767544 مناقصه تکمیل قطعه دوم راه اصلی - باند دوم محور - اجرای لکه گیری ، رفع نشست های موضعی و روکش آسفالت محور 1401/07/17 1401/07/24
5767208 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/07/17 1401/07/24
5766477 مناقصه اجرای لکه گیری، رفع نشست های موضعی و روکش آسفالت محور 1401/07/17 1401/07/24
5766464 مناقصه بهسازی و تکمیل عملیات اجرایی محور 1401/07/17 1401/07/24
5766462 مناقصه اجرای ماسه آسفالت محورهای غیرشریانی 1401/07/17 1401/07/24
5766280 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل باند دوم محور 1401/07/17 1401/07/24
5766069 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/07/17 1401/07/24
5766067 مناقصه روکش آسفالت گرم 1401/07/17 1401/07/24
5766066 مناقصه تکمیل ابنیه فنی و روسازی محور 1401/07/17 1401/07/24
5506035 مناقصه تکمیل قطعه دوم راه اصلی ـ روکش آسفالت و .... 1401/05/01 1401/05/05
5505516 مناقصه امور مربوط به نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی 1401/05/01 1401/05/04
5500610 مناقصه تکمیل قطعه دوم راه اصلی ـ روکش آسفالت و .... 1401/04/29 1401/05/05
صفحه 1 از 44