مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طبخ، توزیع و حمل غذای مورد نیاز بیمارستان 1397/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ، توزیع و حمل غذای مورد نیاز بیمارستان 1397/11/07 رجوع به آگهی
تکمیل طرح تقویت اسکلت سازه مرکز رشد و فن آوری خود 1397/11/02 رجوع به آگهی
تکمیل طرح تقویت اسکلت سازه مرکز رشد و فن آوری خود 1397/11/01 رجوع به آگهی
تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/10/10 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان 1397/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان 1397/08/07 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/08/07 رجوع به آگهی
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان 1397/08/07 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25