مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث نیروگاه خورشیدی 70 کیلووات 1398/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری احداث نیروگاه خورشیدی 70 کیلووات 1398/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری احداث نیروگاه خورشیدی 70 کیلووات همراه با اجرا ساخت اسکلت نصب پنل خورشیدی 1398/08/18 رجوع به آگهی
احداث نیروگاه خورشیدی 70 کیلووات 1398/08/11 رجوع به آگهی
تامین بخشی از نیروی انسانی 1398/03/05 رجوع به آگهی
تامین بخشی از نیروی انسانی خود 1398/02/29 رجوع به آگهی
اجرای جدول گذاری بصورت، نهری و تک به متراژ هر کدام 1500 متر طول در محوطه سازمان با برآورد فهرست بهای... 1398/02/28 رجوع به آگهی
اجرای جدول گذاری بصورت, نهری و تک به متراژ هر کدام 1500 متر طول 1398/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شفته ریزی 3500 مترمکعب و موزاییک فرش به متراژ 9000 مترمربع 1398/02/11 رجوع به آگهی
ساخت 4000 قبر دوطبقه در محوطه سازمان 1398/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10