مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام نصب، خرید و اجرای 250 تکنولوژی ADD 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه کابل کشی فیبرنوری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه شبکه کابل و فیبر نوری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای حفاری ترانچر و لوله گذاری COD 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای حفاری ترانچر و لوله گذاری COD بلوار 1400/10/11 1400/09/22
مناقصه اجرای طرح فیبر دسترسی سایت های همراه اول 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر دسترسی سایت های همراه اول 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهصد هزار متر سیم رانژه دو نخ سفید مشکی 06 (در قرقره های سیصد متری) 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهصد هزار متر سیم رانژه دو نخ سفید مشکی 60 در قرقره های سیصد متری 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهصد هزار متر سیم رانژه دو نخ سفید مشکی 06 در قرقره های سیصد متری 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه حفاری و کابل کشی فیبرنوری BTS 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری BTS همراه اول 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر دسترسی سایت های همراه اول 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بهینه سازی و جابجایی مسیرهای فیبر نوری در سطح استان 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه اجرای طرح ترانچر و حفاری و کابلکشی خاکی و هوایی فیبر نوری 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری BTSهمراه اول 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه اجرای بهینه سازی و جابجایی مسیرهای فیبر نوری در سطح استان 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه اجرای طرح فیبر دسترسی سایتهای همراه اول 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه انواع کابلهای سربی مخابراتی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت جهت نمایندگی ، بازاریابی ، فروش و پشتیبانی فروش سرویسهای XDSL شرکت مخابرات 1400/08/29 1400/09/08
صفحه 1 از 122