مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نصب تجهیزات ۴G و SWAP 2G سایتهای روستایی و جمع آوری تجهیزات SWAP شده قدیمی و بسته بندی و تحویل به... 1397/11/17 1397/11/24
نصب تجهیزات 4G و Swap2G 1397/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و swap سایت های GSM 1397/11/16 رجوع به آگهی
اجرای دائری کابل کشی و فیبر نوری داخلی مشترکین FTTH در مراکز 1397/11/16 رجوع به آگهی
خرید اقلام ـ FXO, FXS, 8PORT ـ FXO, FXS, 16PORT و .... 1397/10/29 رجوع به آگهی
نصب و راه اندازی تجهیزات ۵۲ سایت ۲G-3G-4G در سایتهای پروژه فاز ۵ / ۷ ارتباطات سیار و جمع آوری تجهیزا... 1397/10/27 رجوع به آگهی
خرید 380 شاخه لوله آتش خوار (پاس 2 و 3 ) جهت استفاده بر روی دیگهای بخار 14000ib/hr 1397/10/08 رجوع به آگهی
خرید اقلام (FXO, FXS, 8PORT - . MEDIA CONVERTOR ) 1397/10/08 رجوع به آگهی
خرید اقلام (FXO,FXS,8 PORT 2 لینک FXO,FXS,16 PORT ۱ لینک FXO,FXS,24 PORT... 1397/10/06 رجوع به آگهی
اجرای دائری و کابلکشی فیبر نوری داخلی مشترکین FTTH در مراکز 1397/09/21 1397/09/28
صفحه 1 از 220