مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مطالعات و طراحی فاز اول و دوم 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان، دیوار محوطه و محوطه سازی 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح جابجایی شبکه برق 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه احداث مجتمع-طرح جابجایی شبکه برق 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه طرح جامع شهر 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و انبوه سازان جهت طرح نهضت ملی تولید مسکن در سطح استان 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه طرح جامع - تفضیلی شهر 1400/09/29 1400/10/02
مناقصه واگذاری برای پشتیبانی خدمات خودرویی ۱۷ دستگاه خودرو سواری 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات خودرویی 17 دستگاه خودرو سواری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات خودرویی جهت ماموریتهای درون و برون شهری 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه محله 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه پروژه تکمیل خانه محله 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه اخذ سند تک برگ اراضی و دولتی شهرستان بینالود فازسوم (طرقبه - شاندیز) 1400/08/18 1400/08/18
مناقصه اخذ سند تک برگی اراضی ملی و دولتی شهرستان 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه طرح جامع 1400/08/08 1400/08/09
مناقصه فراخوان طرح جهش تولید مسکن به اطلاع کلیه شهروندان، انبوه سازان و سرمایه گذاران 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان طرح جهش تولید مسکن 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات حسابداری (مالی) کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن 1400/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24