کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7394948 مناقصه پروژه اجرای ساختمان حراست و تعمیرات و کارهای تکمیلی ساختمانی و برقی ،محوطه سایبانهای ایستگاه CGS استان آذربایجان شرقی 1402/09/12 1402/09/16
7386067 مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای فولادی و پلی اتیلنی گاز استان آذربایجان شرقی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384132 مناقصه امور خدمات دفتری و ماشین نویسی، تنظیفات، تاسیسات و نگهداشت فضای سبز استان آذربایجان شرقی 1402/09/08 1402/09/16
7384123 مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/16
7374687 مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای فولادی و پلی اتیلنی گاز استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7361150 مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 2 روستا استان آذربایجان شرقی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7361123 مناقصه پروژه اجرای ساختمان حراست و تعمیرات و کارهای تکمیلی ساختمانی و برقی ،محوطه سایبانهای ایستگاه CGS استان آذربایجان شرقی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7354696 مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 2 روستا استان آذربایجان شرقی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354689 مناقصه پروژه اجرای ساختمان حراست و تعمیرات و کارهای تکمیلی ساختمانی و برقی محوطه سایبانهای ایستگاه cgs استان آذربایجان شرقی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7353288 مناقصه اجرای ایستگاه T.B.S اندازه گیری روستای قویون قشلاقی استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 رجوع به آگهی
7352131 مناقصه واگذاری پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلنی استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 رجوع به آگهی
7352068 مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 رجوع به آگهی
7348534 مناقصه پروژه اجرای ایستگاه TBS اندازه گیری استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 رجوع به آگهی
7345788 مناقصه امور خدمات دفتری و ماشین نویسی، تنظیفات، تاسیسات و نگهداشت فضای سبز ستاد استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 رجوع به آگهی
7344359 مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7344289 مناقصه پروژه اجرای ایستگاه TBS اندازه گیری استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7342883 مناقصه واگذاری پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلنی گاز استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7308911 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه: - پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای فولادی و پلی اتیلنی گاز - امور خدمات دفتری و ماشین نویسی، تنظیفات، تاسیسات و نگهداشت فضای سبز ستاد استان آذربایجان شرقی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7284075 مناقصه واگذاری پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده استان آذربایجان شرقی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7281930 مناقصه پروژه اجرای ساختمان حراست و تعمیرات ایستگاه C.G.S استان آذربایجان شرقی 1402/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 170