مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986223 مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 21 روستا 1401/09/06 رجوع به آگهی
5983364 مناقصه پروژه اجرای سیستم های حفاظت الکترونیک ایستگاه ها و اماکن اداری شرکت گاز استان 1401/09/05 رجوع به آگهی
5983229 مناقصه پروژه تامین قطعات و اتصالات ، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین 1401/09/05 رجوع به آگهی
5976900 مناقصه پروژه اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیک ایستگاهها و اماکن اداری شرکت گاز 1401/09/02 رجوع به آگهی
5976790 مناقصه تامین قطعات و اتصالات نصب و راه اندازی تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جزء 1401/09/02 رجوع به آگهی
5976773 مناقصه پروژه تامین قطعات دنا و اتصالات ، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین 1401/09/02 رجوع به آگهی
5974566 مناقصه تامین قطعات و اتصالات نصب و راه اندازی تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور 1401/09/02 رجوع به آگهی
5973246 مناقصه پروژه خرید سیستم موتورخانه ایستگاه 50000/C.G.S 1401/09/01 رجوع به آگهی
5972798 مناقصه پروژه تامین خودروهای استیجاری 1401/09/01 رجوع به آگهی
5968310 مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلنی) 1401/08/30 رجوع به آگهی
5964578 مناقصه خرید سیستم موتورخانه ایستگاه 50000/C.G.S به همراه نصب و راه اندازی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5964142 مناقصه پروژه تامین خودروهای استیجاری 1401/08/29 رجوع به آگهی
5959858 مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلنی) 1401/08/28 رجوع به آگهی
5956741 مناقصه پروژه خرید پنج دستگاه بوسنج دیجیتالی 1401/08/26 رجوع به آگهی
5949831 مناقصه پروژه خرید پنج دستگاه بوسنج دیجیتالی 1401/08/24 رجوع به آگهی
5949475 مناقصه پروژه خرید پنج دستگاه بوسنج دیجیتالی 1401/08/24 1401/09/05
5937156 مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز 1401/08/21 رجوع به آگهی
5933001 مناقصه دریچه دایروی شکل- قاب 6 گوشه لولایی شیر 2 الی 6 اینچ - لاین مارکر صحرایی و.. 1401/08/19 رجوع به آگهی
5929569 مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی 1401/08/18 رجوع به آگهی
5921942 مناقصه واگذاری احداث خطوط انشعابات مصارف عمده در سطح استان 1401/08/16 1401/08/24
صفحه 1 از 150