کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381531 مناقصه اجاره 8 دستگاه خودروی سواری استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7303343 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران در رشته نیرو برای مناقصات دو سال آتی استان آذربایجان شرقی 1402/08/23 1402/08/30
7260473 مناقصه واگذاری پروژه های مرتبط با نیروهای در دو سال آتی استان آذربایجان شرقی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7255093 مناقصه واگذاری پروژه های مرتبط با نیرو رسانی استان آذربایجان شرقی 1402/08/09 رجوع به آگهی
7214424 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی قطعه یک ب بزرگراه استان آذربایجان شرقی 1402/07/29 1402/08/04
7214421 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی آرام سازی و ساماندهی تقاطع استان آذربایجان شرقی 1402/07/29 1402/08/04
7201388 مناقصه عملیات تکمیلی قطعه یک ب بزرگراه استان آذربایجان شرقی 1402/07/24 رجوع به آگهی
7195754 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل پروژه عملیات تکمیلی قطعه یک ب بزرگراه - عملیات اجرایی آرام سازی و ساماندهی تقاطع استان آذربایجان شرقی 1402/07/23 رجوع به آگهی
7058379 مناقصه اجاره 8 دستگاه خودروی سواری پژو پارس سمند مدل 98 به بالا استان آذربایجان شرقی 1402/06/28 رجوع به آگهی
7058285 مناقصه عمومی مبنی بر اجاره 8 دستگاه خودروی سواری پژو پارس سمند استان آذربایجان شرقی 1402/06/28 رجوع به آگهی
7032436 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی قطعه یک ب بزرگراه اهر- تبریز( محدوده گویجه بل) استان آذربایجان شرقی 1402/06/19 1402/06/26
7031276 مناقصه پروژه عملیات تکمیلی قطعه استان آذربایجان شرقی 1402/06/19 رجوع به آگهی
7031235 مناقصه پروژه عملیات تکمیلی استان آذربایجان شرقی 1402/06/19 رجوع به آگهی
6995637 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران برای اجرای پروژه های عمرانی در سطح استان آذربایجان شرقی در رشته راه استان آذربایجان شرقی 1402/06/13 1402/06/20
6939148 مناقصه تهیه و حمل و نصب نیوجرسی مفصلی محور استان آذربایجان شرقی 1402/05/31 1402/06/04
6921587 مناقصه تهیه و حمل و نصب نیوجرسی مفصلی محور استان آذربایجان شرقی 1402/05/28 رجوع به آگهی
6919913 مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی بخش مسکن در دو سال آتی استان آذربایجان شرقی 1402/05/26 رجوع به آگهی
6919876 مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی بخش مسکن در دو سال آتی استان آذربایجان شرقی 1402/05/26 رجوع به آگهی
6918478 مناقصه تهیه و حمل و نصب نیوجرسی مفصلی استان آذربایجان شرقی 1402/05/26 رجوع به آگهی
6911682 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران برای اجرای پروژه های عمرانی استان آذربایجان شرقی 1402/05/24 1402/05/31
صفحه 1 از 53