مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان کلانتری مساکن مهر اهر 1398/06/30 1398/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان کلانتری مساکن مهر مرند 1398/06/30 1398/07/06
احداث ساختمان کلانتری 1398/06/28 رجوع به آگهی
احداث ساختمان کلانتری 1398/06/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک در اختیار اداره کل راه و شهر سازی استان آر... 1398/06/17 1398/06/20
واگذاری امور مربوط به حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک در اختیار اداره کل 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک 1398/06/11 رجوع به آگهی
قرارداد مشارکت در ساخت پروژه های تولید مسکن 1398/05/27 رجوع به آگهی
قرارداد مشارکت در ساخت پروژه های تولید مسکن 1398/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری احداث واحدهای مسکونی به مساحت تقریبی حدود 82648 مترمربع از پلاک های 731 فرعی از 8 اصلی 1398/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 86