مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پرونده خوانی و استخراج کلیه اطلاعات پرونده های املاکی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه پرونده خوانی و استخراج کلیه اطلاعات پرونده های املاکی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح بازشماری منابع (پروندهخوانی) 1400/09/09 1400/09/17
مناقصه واگذاری پروژه تهیه و نصب تابلو و تجهیزات ایمنی 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تهیه و نصب تابلو و تجهیزات ایمنی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه جهش تولید مسکن و اجرای برنامه تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال برای تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای واریانت خط ۶۳ کیلوولت 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای واریانت خط ۶۳ کیلوولت 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات لکه گیری و آسفالت گردنه 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات لکه گیری و آسفالت ـ عملیات تکمیلی قطعه سوم بزرگراه 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات لکه گیری و آسفالت ـ عملیات تکمیلی قطعه سوم بزرگراه 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه حفاظت و نگهداری از اراضی 1400/05/18 1400/05/23
مناقصه حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی جهت مشارکت و سرمایه گذاری در تکمیل و اجرای پروژه 232 واحدی 1400/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه امور مربوط به حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات احداث قطعه سوم بزرگراه - اجرای آسفالت باقیمانده قطعه سوم بزرگراه - اجرای باقیمانده عملیات اجرائی زیرگذر 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات احداث قطعه سوم بزرگراه - اجرای باقیمانده عملیات اجرائی زیرگذر 1400/03/18 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی 1400/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه روشنایی 1400/02/29 1400/03/02
مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی 1400/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49