مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5982932 مناقصه واگذاری پروژه عملیات پایدار سازی دکل شماره 86 ترانشه مجاور خط 400 کیلو ولت 1401/09/05 رجوع به آگهی
5925596 مناقصه 1- عملیات اجرایی قطعـه سـوم بزرگراه -2- باند جنوبی راه ارتباطی تونلهای سه گانه محور 1401/08/17 رجوع به آگهی
5915401 مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم بزرگراه - باند جنوبی راه ارتباطی تونلهای سه گانه محور 1401/08/15 رجوع به آگهی
5845076 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت محوطه- باقیمانده محوطه سازی تعاونی -- اجرای دیوار کشی محوطه 1401/08/02 رجوع به آگهی
5812607 مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت محوطه - باقیمانده محوطه سازی - اجرای دیوار کشی محوطه 1401/07/27 رجوع به آگهی
5650249 مناقصه واگذاری پروژه عملیات پایدار سازی دکل 1401/06/12 رجوع به آگهی
5648670 مناقصه پروژه عملیات پایدار سازی دکل شماره 86 ترانشه مجاور خط 400 کیلو ولت 1401/06/12 رجوع به آگهی
5637962 مناقصه پروژه اجرای اسکلت مدرسه 6 کلاسه 1401/06/08 رجوع به آگهی
5632794 مناقصه پروژه اجرای اسکلت مدرسه 1401/06/07 رجوع به آگهی
5579866 مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب علائم محور 1401/05/23 رجوع به آگهی
5575889 مناقصه عملیات اجرایی تهیه و نصب علائم محور 1401/05/22 رجوع به آگهی
5575856 مناقصه انتخاب مشاور تهیه طرح ویژه احیاء بافت تاریخی 1401/05/22 رجوع به آگهی
5441131 مناقصه واگذاری باقیمانده احداث کمربندی- عملیات اجرایی تهیه و نصب علائم محور 1401/04/15 رجوع به آگهی
5431637 مناقصه واگذاری باقیمانده احداث کمربندی- عملیات اجرایی تهیه و نصب علائم محور 1401/04/12 رجوع به آگهی
5417276 مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک 1401/04/07 رجوع به آگهی
5417192 مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک در اختیار 1401/04/07 رجوع به آگهی
5253676 مناقصه واگذاری پروژه عملیات تکمیلی همراه با نصب لوله هوایی آب 1401/03/07 رجوع به آگهی
5245092 مناقصه واگذاری پروژه عملیات تکمیلی همراه با نصب لوله هوایی آب 1401/03/03 رجوع به آگهی
5235558 مناقصه اجرای عملیات آماده سازی قسمتی از قطعات 1401/03/01 رجوع به آگهی
5132110 مناقصه پروژه عملیات تکمیلی کیلومتر 650+51 الی 350+52 بزرگراه 1401/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 51