کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6579795
مناقصه عملیات اجرایی مربوط به پروژه راهسازی مشتمل بر اجرا و تهیه مصالح - تولید پخت و حمل و پخش آسفالت استان تهران، استان یزد 1402/03/03 رجوع به آگهی
6337283
مناقصه بخشی از عملیات اجرایی مربوط به ساخت دیوار بتنی مورد نیاز پروژه خود در بندر گناوه : 1-حمل دیوار اصلی پیش ساخته بارگیری تخلیه و نصب 2-حمل ستون پیش ساخته بارگیری تخلیه و نصب 3-حمل پایه ستون پیش سا... استان بوشهر، استان تهران 1401/12/08 رجوع به آگهی
6328056
مناقصه انجام عملیات خاکی شرح عملیات : خاکبرداری از قراضه بارگیری حمل خاکریزی رگلاژ آبپاشی و کویدن قشرهای خاکریزی با تراکم 100 درصد 2- خاکبرداری و کانال کنی در هر نوع زمین لایروبی و لجن برداری به همرا... استان تهران، استان کرمان 1401/12/06 رجوع به آگهی
6327878
مناقصه بخشی از عملیات اجرایی مربوط به تهیه و بارگیری مصالح سنگی مورد نیاز پروژه استان بوشهر، استان تهران 1401/12/06 1401/12/13
6327870
مناقصه واگذاری بخشی از عملیات اجرایی مربوط به حمل مصالح سنگی استان بوشهر، استان تهران 1401/12/06 1401/12/13
6327856
مناقصه بخشی از عملیات اجرایی مربوط به استقرار مصالح سنگی مورد نیاز پروژه خود در بندر استان بوشهر، استان تهران 1401/12/06 1401/12/13
6278701
مناقصه بخشی از عملیات اجرایی مربوط به حمل مصالح سنگی مورد نیاز پروژه :حمل مغزه - حمل فیلتر - حمل آرمور 1 تا 3 تن - حمل آرمور 3 تا 5 تن استان بوشهر، استان تهران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6278426
مناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه و بارگیری مصالح سنگی مورد نیاز پروژه اجرای عملیات حفاری و آتشباری از معادن استان بوشهر، استان تهران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6278034
مناقصه استقرار مترس - استقرار مغزه - استقرار فیلتر - استقرار آرمودار 1 تا 3 تن - استقرار آرمور 3 تا 5 تن استان بوشهر، استان تهران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6064219
مناقصه انجام عملیات اجرایی کاشی کاری استخر استان تهران 1401/09/29 رجوع به آگهی
5921057
مناقصه واگذاری پروژه راهسازی مشتمل بر اجرا و تهیه مصالح ، تولید (پخت) وحمل و پخش آسفالت استان تهران 1401/08/16 رجوع به آگهی
5921051
مناقصه پروژه راهسازی مشتمل بر اجرا و تهیه مصالح، تولید (پخت) و حمل و پخش آسفالت استان تهران، استان یزد 1401/08/16 رجوع به آگهی
5919208
مناقصه تهیه مصالح، تولید (پخت) و حمل و پخش آسفالت پروژه: - اجرای آسفالت بیدر 25 - 0 به ضخامت 5 سانتیمتر کوبیده شده به مقدار تقریبی 160.000 متر مربع (طول 22 کیلومتر و عرض 7 الی 11 متر) - اجرای آسفالت ب... استان تهران 1401/08/15 رجوع به آگهی
5902796 مناقصه تامین مصالح سنگی مورد نیاز استان تهران 1401/08/10 رجوع به آگهی
5902265
مناقصه واگذاری اجرای عملیات، حفاری و آتشیاری در معادن/تامین مصالح سنگی استان تهران 1401/08/10 1401/08/20
5894595
مناقصه مصالح سنگی استان تهران، استان یزد 1401/08/08 رجوع به آگهی
5471623 مناقصه بارگیری و حمل و تخلیه مصالح سنگی بیس و ساب بیس استان تهران، استان یزد 1401/04/20 رجوع به آگهی
5282504 مناقصه بخشی از عملیات اجرایی پروژه عمرانی- اجرای عملیات حمل و باراندازی انواع مصالح سنگی مغزه، فیلتر و آرمور - اجاره ماشین آلات سنگین با اپراتور استان تهران 1401/03/11 رجوع به آگهی
4172563 مناقصه واگذاری عملیات استخراج و تفکیک مصالح سنگی مغزه، فیلتر و آرمور حاصل از آتشباری، بارگیری از معدن و حمل و باراندازی آنها استان بوشهر 1400/05/10 رجوع به آگهی
3111490 مناقصه واگذاری عملیات استخراج ، تفکیک ، بارگیری ، حمل و استقرار مصالح سنگی استان بوشهر، استان تهران 1399/05/28 1399/06/06
صفحه 1 از 2