مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تکمیلی احداث کنار گذر - تکمیل تونل و بهسازی محور - تکمیل مسجد 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات تکمیلی احداث کنار گذر- - تکمیل تونل و بهسازی محور- تکمیل مساجد 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی کنارگذر 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه تکمیل تونل و بهسازی محور 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مسجد جامع 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مسجد جامع 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه بهسازی کیلومتر -واریانت شلت 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه واریانت شلت کیلومتر صفر الی 3 محور 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی بایگانی اسناد 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل چهارخطه ورودی 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی و چهارخطه نمودن مسیر 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی کیلومتر 6 تا 8 محور 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه بهسازی کیلومتر 6 تا 8 محور - واریانت - بهسازی و چهار خطه نمودن مسیر - تکمیل چهار خطه ورودی - خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور - استانداردسازی بایگانی 1400/10/12 1400/10/20
مناقصه احداث تقاطع ماربره و محدوده رانشی و تکمیل قطعه یک محور و .... 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث تقاطع ماربره و محدوده رانشی و تکمیل قطعه یک محور ایلام -صالح آباد 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل تونل و بهسازی محور 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث تقاطع محور 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث باند دوم تقاطع 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ساختمان اداره راه و شهرسازی 1400/09/20 1400/09/27
صفحه 1 از 43