مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل قطعه اول چشمه چاهی و احداث راه اصلی 1397/12/28 1398/01/06
واگذاری تکمیل قطعه اول چشمه چاهی و احداث راه اصلی 1397/12/28 1398/01/06
مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ 1397/12/28 1398/01/10
مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ 1397/12/27 1398/01/10
بهسازی و آسفالت راه روستایی-آسفالت راه های روستایی 1397/12/27 رجوع به آگهی
تکمیل قطعه اول چشمه چاهی 1397/12/27 رجوع به آگهی
احداث راه اصلی 1397/12/27 1398/01/06
آسفالت راه های روستایی 1397/12/25 1398/01/06
بهسازی و آسفالت راه روستایی - آسفالت راه های روستایی 1397/12/25 رجوع به آگهی
احداث ساختمان بهزیستی-تکمیل و تجهیز آمفی تئاتر کتابخانه-خرید تجهیزات آمفی تئاتر کتابخانه 1397/12/23 1398/01/05
صفحه 1 از 47