مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5912316 مناقصه تهیه حمل و نصب کاشی هفت رنگ -تکمیل ساختمان اداری-تکمیل محوطه سازی ساختمان اداری و... 1401/08/14 1401/08/19
5908541 مناقصه تعمیرات مصلی 1401/08/11 1401/08/19
5907720 مناقصه تهیه ،حمل و نصب کاشی هفت رنگ و دربهای چوبی مسجد جامع 1401/08/11 1401/08/19
5907712 مناقصه تکمیل ساختمان اداری 1401/08/11 1401/08/19
5907711 مناقصه تکمیل محوطه سازی ساختمان اداری 1401/08/11 1401/08/19
5907710 مناقصه تکمیل کتابخانه 1401/08/11 1401/08/19
5907705 مناقصه تکمیل ساختمان اداری 1401/08/11 1401/08/19
5906621 مناقصه تهیه حمل و نصب کاشی هفت رنگ -تکمیل ساختمان اداری-تکمیل محوطه سازی ساختمان اداری و... 1401/08/11 1401/08/19
5752294 مناقصه پروژه احداث راه 1401/07/11 1401/07/18
5572164 مناقصه جابجایی شبکه برق نقاط مختلف 1401/05/20 1401/05/27
5571688 مناقصه تهیه ،حمل و نصب کاشی هفت رنگ و دربهای چوبی مسجد 1401/05/20 1401/05/27
5571687 مناقصه جابجایی شبکه برق نقاط مختلف استان 1401/05/20 1401/05/27
5571678 مناقصه مطالعات روشنایی و تهویه و ایمنی تونلهای محور 1401/05/20 1401/05/29
5571637 مناقصه تهیه، حمل و نصب کاشی هفت رنگ و دربهای مسجد 1401/05/20 1401/05/27
5571532 مناقصه خدمات مشاوره مطالعات روشنایی، تهویه و ایمنی تونل ها 1401/05/20 1401/05/29
5569084 مناقصه خدمات مشاوره مطالعات روشنایی، تهویه و ایمنی تونل های محور 1401/05/19 1401/05/29
5382757 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی 1401/03/31 1401/04/07
5381893 مناقصه خدمات اجاره خودرو 1401/03/31 1401/04/07
5381799 مناقصه انجام امور خدماتی و اداری - خدمات اجاره خودرو 1401/03/31 1401/04/07
5381562 مناقصه خدمات اجاره خودرو 1401/03/31 1401/04/07
صفحه 1 از 45