مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (نگهبانی، خدماتی و راننده) 1399/02/16 1399/02/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت پشتیبانی و خدماتی 1399/02/21
در نظر دارا از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه های بخش مسکن استفاده نموده و با ایجاد هم افزایی بین ب... 1399/02/08 رجوع به آگهی
اجرای طرح اقدام ملی مسکن 1399/02/06 رجوع به آگهی
اجرای خانه 1398/12/25 1399/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرای محله قلعه حسن گرگان شامل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی 1398/12/25 1399/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترانشه برداری ، تعریض و ترمیم زیرسازی و بیس و آسفالت محور چاتال - گلیداغ در... 1398/12/24 1398/12/28
احداث خانه شامل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی 1398/12/24 1399/01/17
اجرای خانه محله - احداث سرای محله 1398/12/24 رجوع به آگهی
واگذاری ترانشه برداری و تعریض و ترمیم زیرسازی و پیش و آسفالت محور 1398/12/21 1398/12/28
صفحه 1 از 49