مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری زیرسازی باند شرقی محور 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی باند شرقی محور بندر 1400/09/18 1400/09/27
مناقصه واگذاری زیرسازی باند شرقی محور 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب تابلو و علائم محور - اجرای آسفالت گرم محور 1400/08/15 1400/08/20
مناقصه بهسازی سقف مدرسه 1400/08/13 1400/08/20
مناقصه پروژه بهسازی سقف و عمارت مدرسه تاریخی 1400/08/13 1400/08/20
مناقصه پروژه بهسازی سقف و عمارت مدرسه تاریخی 1400/08/12 1400/08/20
مناقصه خرید و نصب تابلو و علائم محور 1400/08/12 1400/08/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم محور 1400/08/12 1400/08/20
مناقصه خرید و نصب تابلو و علائم محور - اجرای آسفالت گرم محور 1400/08/11 1400/08/20
مناقصه تکمیل ساختمان 1400/04/14 1400/04/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تابلو و علایم محور 1400/04/02 1400/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار محوطه اداره 1400/03/26 1400/03/31
مناقصه تکمیل روسازی و آسفالت 1400/03/26 1400/04/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای یگان حفاظت از اراضی 1400/03/05 1400/03/11
مناقصه یگان حفاظت از اراضی و املاک سازمان 1400/02/26 1400/02/25
مناقصه قرارداد یگان حفاظتی از اراضی شهرها 1400/02/22 رجوع به آگهی
مناقصه قرارداد یگان حفاظتی از اراضی شهرهای استان 1400/02/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای یگان حفاظت از اراضی شهرستانهای استان 1400/02/20 1400/02/25
مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (نگهبانی، خدماتی و راننده) 1400/01/30 1400/02/06
صفحه 1 از 28