کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8015982 مناقصه طراحی و ساخت 12 دستگاه مبدل HIGH PRESSURE استان هرمزگان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8011708 مناقصه خرید TUBE استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8011367 مناقصه خرید DONGLE FOR SPEED TRONIC استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8011363 مناقصه خرید انواع کابل استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8011360 مناقصه خرید VEGASON S61 ULTRASONIC استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8010045 مناقصه خرید انواع قطعات یدکی FISHER استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8009956 مناقصه خرید قطعات یدکی پانل استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8009840 مناقصه تهیه و تامین و تعویض ورقهای BOTTOM & ANNULAR مربوط به مخزن 20219:TK استان بوشهر 1403/03/01 رجوع به آگهی
8009421 مناقصه ساخت قطعات یدکی پمپ استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8009106 مناقصه آماده سازی ناحیه 1 و 3 زمین 70 هکتاری به مساحت تقریبی 20 هکتار و دیوارکشی کل محدود 70 هکتاری استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8009065 مناقصه خرید فیلتر روغن استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8009003 مناقصه خرید پمپ آب چیلر استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008893 مناقصه تهیه و تأمین و تعویض ورق های BOTTOM & ANNULARمربوط به مخزن 20219:TK استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008748 مناقصه خرید قطعات کامپیوتر استان هرمزگان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8002321 مناقصه خرید P/F:FISHER استان هرمزگان 1403/02/30 1403/03/10
8001753 مناقصه خرید MOTOR OPERATED VALVE استان هرمزگان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001751 مناقصه خرید شیر آلات صنعتی استان هرمزگان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001739 مناقصه خرید قطعات یدکی پانل استان هرمزگان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001738 مناقصه خرید قطعات شیرآلات صنعتی استان هرمزگان 1403/02/30 رجوع به آگهی
7984409 مناقصه خرید PIPE استان هرمزگان 1403/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 999