مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5727997 مناقصه کابلکشی فیبرنوری و مسی ولوله گذاری 1401/07/06 1401/07/10
5727994 مناقصه کابل کشی هوائی فیبر نوری ونصب و جمع اوری تیر و کابل در سطح استان 1401/07/06 1401/07/10
5727988 مناقصه کابلکشی خاکی و کانالی و جمع اوری کابل در سطح استان 1401/07/06 1401/07/10
5713577 مناقصه خرید درب و کلاف حوضچه گرد به قطر 60 سانتیمتر 1401/06/29 1401/07/04
5711450 مناقصه انجام فعالیتهای نگهداری و بهسازی فیزیکی واپتیکی شبکه کابل 1401/06/29 1401/07/06
5711424 مناقصه مفصلبندی ، کابلکشی فیبرنوری ، رفع خرابی و جمع آوری کابل در شهرستانها 1401/06/29 1401/06/30
5674060 مناقصه کابلکشی فیبرنوری و مسی و لوله گذاری 1401/06/20 1401/06/27
5661611 مناقصه خرید رادیو آدابتور 1401/06/15 1401/06/20
5661149 مناقصه کابل ژله خاکی 1401/06/15 1401/06/22
5656411 مناقصه واگذاری کابلکشی خاکی و لوله گذاری فیبر نوری و مسی 1401/06/14 1401/06/19
5640928 مناقصه تامین کلاف درب حوضچه چدنی گرد و درب حوضچه 1401/06/09 1401/06/16
5634942 مناقصه کابلکشی و جابجایی کابلهای خاکی و کانالی در سطح استان 1401/06/08 1401/06/12
5634929 مناقصه کابلکشی و هوایی فیبر نوری و نصب و جمع آوری تیر و کابل در سطح استان 1401/06/08 1401/06/12
5634928 مناقصه زیرسازی و تهیه و نصب عایق رطوبتی در پشت بام مرکز 1401/06/08 1401/06/09
5620772 مناقصه خرید درب و کلاف حوضچه گرد به قطر 60 سانتیمتر 1401/06/03 1401/06/09
5620105 مناقصه خرید فیبر نوری هوایی مهاردار و کابل هوایی مهاردار نوری 1401/06/03 1401/06/09
5620102 مناقصه کابلکشی خاکی و لوله گذاری فیبر نوری و مسی 1401/06/03 1401/06/07
5620099 مناقصه خرید کابل خاکی ژله ای 1401/06/03 1401/06/07
5619970 مناقصه احداث سایت BTS 1401/06/03 1401/06/05
5619962 مناقصه خرید کابل هوائی مهاردار 1401/06/03 1401/06/07
صفحه 1 از 108