مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران و انبوه سازان طرح نهضت مسکن 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه طرح نهضت مسکن در شهرهای شمال استان 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران و انبوه سازان طرح نهضت مسکن 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه احداث قطعه سوم باند دوم 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث قطعه سوم باند دوم بزرگراه زابل-زاهدان 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه احداث قطعه سوم باند دوم بزرگراه 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث باند دوم محور 1400/08/22 1400/08/25
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/08/22 1400/08/25
مناقصه تکمیل ابنیه فنی محور 1400/07/14 1400/07/17
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/06/29 1400/07/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث باند دوم محور 1400/06/29 1400/07/04
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/06/28 1400/07/04
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/05/23 1400/05/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی 1400/03/27 1400/03/30
مناقصه بهسازی معابر محله 1400/03/11 1400/03/13
مناقصه عملیات تکمیلی احداث کتابخانه - عملیات تکمیلی احداث مدرسه 1400/02/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی احداث کتابخانه - عملیات تکمیلی احداث مدرسه 1400/02/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی احداث پل 1400/02/05 1400/02/08
صفحه 1 از 22