مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری نگهداری مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح آبیاری هوشمند فضای سبز بوستان 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه شرح: - ساماندهی و مناسب سازی پیاده روها با اولویت پیاده روهای خیابان کامل خیابان های شهید بهشتی، مطهری و ...) - اجرای پروژه های کوچک مقیاس توسعه محله ای در سطح ناحیه ۱ (خیابان های مدنی، دماوند،... 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی و مناسب سازی پیاده روها با اولویت پیاده روهای خیابان - اجرای پروژه های کوچک مقیاس توسعه محله ای - تعمیر و ترمیم آسفالت معابر 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی مرکز تجاری و پارکینگ طبقاتی 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات لایروبی کانال ها, مسیل ها و حوضچه های رسوب گیر 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات چاپ و نصب بنر جهت اکران های فرهنگی و مناسبتی 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم و مرمت نهر و جدول و پیاده رو در سطح معابر 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی مرکز تجاری و پارکینگ طبقاتی - عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر منطقه و .... 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی پارکینگ و مرکز خرید 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات چاپ و نصب بنر جهت اکران های فرهنگی و مناسبتی 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم و مرمت نهر و جدول و پیاده رو در سطح معابر- ترمیم و مرمت نهر و جدول و پیاده رو 1400/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی پارکینگ و مرکز خرید - اجرای توسعه شبکه آبیاری و آبرسانی فضای سبز 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و ترمیم آسفالت معابر در سطح نواحی 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و ترمیم آسفالت معابر 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و ترمیم آسفالت معابر 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گل و گیاه 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر نواحی- عملیات تهیه، تعمیر و نگهداری تابلوها و تجهیزات ترافیکی - عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات آذین بندی موقت 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری 1400/03/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19