کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8045277 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل: عملیات تکمیلی محور - احداث نگارخانه - احداث ساختمان مرکز فرهنگی تبلیغی و ترویجی - ساماندهی محور استان آذربایجان غربی 1403/03/10 1403/03/13
8038508 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز فرهنگی،تبلیغی و ترویجی نماز استان آذربایجان غربی 1403/03/08 1403/03/13
8032877 مناقصه ساماندهی محور استان آذربایجان غربی 1403/03/07 1403/03/13
8030100 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل: عملیات تکمیلی محور - احداث نگارخانه - احداث ساختمان مرکز فرهنگی تبلیغی و ترویجی - ساماندهی محور استان آذربایجان غربی 1403/03/07 1403/03/13
8029276 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث نگارخانه تکاب استان آذربایجان غربی 1403/03/07 1403/03/13
8028800 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیل محور نالاس-سردشت استان آذربایجان غربی 1403/03/07 1403/03/13
8008714 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :عملیات تکمیلی محور -ساماندهی محور استان آذربایجان غربی 1403/03/01 1403/03/07
7960153 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در ساخت مجتمع تجاری- مسکونی شهید اسرافیلی ارومیه استان آذربایجان غربی 1403/02/23 1403/02/29
7920936 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل احداث ساختمان نگارخانه - احداث ساختمان مرکز فرهنگی، تبلیغی و ترویجی نماز استان آذربایجان غربی 1403/02/16 1403/02/17
7915124 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز فرهنگی،تبلیغی و ترویجی نماز ارومیه استان آذربایجان غربی 1403/02/12 1403/02/17
7913197 مناقصه احداث نگارخانه تکاب استان آذربایجان غربی 1403/02/12 1403/02/17
7912352 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل احداث ساختمان نگارخانه - احداث ساختمان مرکز فرهنگی، تبلیغی و ترویجی نماز استان آذربایجان غربی 1403/02/12 1403/02/17
7908584 مناقصه خرید 3 دستگاه سرور و هارد استوریج استان آذربایجان غربی 1403/02/11 1403/02/12
7895438 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و هارد استوریج استان آذربایجان غربی 1403/02/08 1403/02/12
7894217 مناقصه خرید 3 دستگاه سرور و هارد استوریج استان آذربایجان غربی 1403/02/08 1403/02/12
7892709 مناقصه عملیات تکمیل محور استان آذربایجان غربی 1403/02/08 1403/02/10
7884820 مناقصه عملیات تکمیل محور استان آذربایجان غربی 1403/02/05 1403/02/10
7884227 مناقصه عملیات تکمیل محور نالاس-سردشت استان آذربایجان غربی 1403/02/05 1403/02/10
7867812 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی سایت 10 هکتاری نهضت ملی و اقشار ویژه شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی 1403/02/01 1403/02/05
7802155 مناقصه مطالعات زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک و تهیه طرح تثبیت محدوده زون لغزشی ساختمانها استان آذربایجان غربی 1403/01/14 1403/01/19
صفحه 1 از 120