مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعریض و بهسازی محور مهاباد - سه راهی تورشکان 1398/06/30 1398/07/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تخریب و احداث کتابخانه 1398/06/30 1398/07/06
واگذاری تعریض و بهسازی محور 1398/06/30 1398/07/06
انتخاب کارگزار حفاظت از اراضی 1398/06/16 1398/06/20
تکمیل زیرگذر 1398/06/16 1398/06/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرگذر عربلو در محور ارومیه - میاندوآب 1398/06/13 1398/06/20
تکمیل زیرگذر 1398/06/13 1398/06/20
انتخاب کارگزار حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن 1398/06/13 1398/06/20
انتخاب کارگزار حفاظت از اراضی سازمان 1398/06/12 رجوع به آگهی
تکمیل بخش اداری و پیش ملاقات و اتاق کنترل و مخزن سوخت و مخازن آب، فاضلاب و آتشنشانی و پست برق ژنراتو... 1398/06/09 1398/06/11
صفحه 1 از 146