مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه عملیات اجرایی پل زیرگذر راه آهن 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی پل زیرگذر 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب کارگزار حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه بهسازی و تعریض محور 1400/10/04 1400/10/06
مناقصه بهسازی و تعریض محور 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تعریض محور قره ضیاءالدین - حمزیان - خوی 1400/09/30 1400/10/06
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی 1400/09/30 1400/10/04
مناقصه انتخاب کارگزار حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن 1400/09/29 1400/10/04
مناقصه عملیات اجرایی محور 1400/09/28 1400/09/29
مناقصه عملیات اجرایی محور قسمت دوم حدفاصل کیلومتر 500+4 الی 360+11 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی محور ارومیه – مهاباد – میاندوآب(قطعه2ب) قسمت دوم 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی محور ارومیه – مهاباد – میاندوآب(قطعه2ب) قسمت دوم 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه واگذاری باقیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم 1400/09/20 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای باقیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم محور میاندوآب- بوکان 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه واگذاری باقیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم محور 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی 1400/09/17 1400/09/17
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه انتخاب کارگزار حفاظت از اراضی سازمان 1400/09/13 1400/09/17
صفحه 1 از 97