مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001081 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات اجرایی محور 1401/09/09 1401/09/15
6000455 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل باقیمانده عملیات کارهای ورودی شهر 1401/09/09 1401/09/14
5999758 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل کارهای باقیمانده کتابخانه علمی 1401/09/09 1401/09/15
5998217 مناقصه عملیات اجرایی محور-کارهای باقیمانده عملیات کتابخانه-تکمیل باقیمانده عملیات کارهای ورودی 1401/09/09 1401/09/15
5975931 مناقصه بهسازی و تعریض محور - تعریض و بهسازی محور 1401/09/02 1401/09/05
5966037 مناقصه تعریض و بهسازی محور 1401/08/29 1401/09/05
5964158 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعریض و بهسازی 1401/08/29 1401/09/05
5963549 مناقصه بهسازی و تعریض محور 1401/08/29 1401/09/05
5963042 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و تعریض محور 1401/08/29 1401/09/05
5959127 مناقصه احداث اورژانس اجتماعی 1401/08/28 1401/08/29
5951869 مناقصه احداث اورژانس اجتماعی 1401/08/24 1401/08/29
5948921 مناقصه احداث اورژانس اجتماعی 1401/08/24 1401/08/29
5928767 مناقصه عملیات اجرایی محور - تکمیل باقیمانده عملیات کارهای ورودی 1401/08/18 1401/08/21
5923148 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی محور 1401/08/16 1401/08/21
5923145 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل باقیمانده عملیات کارهای ورودی 1401/08/16 1401/08/21
5919868 مناقصه عملیات اجرایی محور - تکمیل باقیمانده عملیات کارهای ورودی 1401/08/16 1401/08/21
5913809 مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی محور 1401/08/14 1401/08/19
5911646 مناقصه تعریض و بهسازی محور - تکمیل کارهای باقی مانده کتابخانه 1401/08/14 1401/08/16
5906611 مناقصه بهسازی و تعریض محـور 1401/08/11 1401/08/14
5905653 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و تعریض محور 1401/08/11 1401/08/16
صفحه 1 از 104