کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7367283 مناقصه پروژه احداث پل زیرگذر استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/05
7361422 مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث فاز دوم دیوار حائل سایت مسکن استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/01
7361275 مناقصه لیست کوتاه پروژه احداث پل زیرگذر راه آهن استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/05
7358830 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه احداث پل زیرگذر راه آهن قره تپه همراه با سازه نگهبان واقع در محور سلماس-خوی استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/05
7357344 مناقصه واگذاری احداث پل زیرگذر راه آهن استان آذربایجان غربی 1402/08/30 1402/09/04
7352856 مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث فاز دوم دیوار حائل سایت استان آذربایجان غربی 1402/08/29 1402/09/01
7348549 مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث فاز دوم دیوار حائل سایت مسکن مهر استان آذربایجان غربی 1402/08/28 1402/09/01
7347063 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه عملیات اجرایی احداث فاز دوم دیوار حائل سایت مسکن مهر بازرگان استان آذربایجان غربی 1402/08/28 1402/09/01
7343444 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان کتابخانه نالوس اشنویه استان آذربایجان غربی 1402/08/27 1402/09/02
7311705 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان مجتمع فرهنگی انجمن آشوریان ارومیه استان آذربایجان غربی 1402/08/27 1402/09/02
7291358 مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی محور ایواوغلی-گیت منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی 1402/08/20 1402/08/25
7251749 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان کتابخانه نالوس اشنویه استان آذربایجان غربی 1402/08/08 1402/08/13
7251443 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان مجتمع فرهنگی انجمن آشوریان ارومیه استان آذربایجان غربی 1402/08/08 1402/08/13
7250440 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل بهسازی و تعریض محور - تهیه نصب و جاگذاری نیوجرسی محور - اجرای کارهای باقیمانده ساختمان مجتمع فرهنگی - احداث ساختمان کتابخانه استان آذربایجان غربی 1402/08/08 1402/08/13
7249852 مناقصه تعریض و بهسازی محور میاندوآب- فسندوز استان آذربایجان غربی 1402/08/08 1402/08/13
7249600 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه، نصب و جاگذاری نیوجرسی محور استان آذربایجان غربی 1402/08/08 1402/08/13
7241920 مناقصه شناسائی سازندگان، پیمانکاران و انبوه سازان ساختمان و فناوری نوین استان آذربایجان غربی 1402/08/06 رجوع به آگهی
7235040 مناقصه شناسائی سازندگان، پیمانکاران و انبوه سازان ساختمان و فناوری نوین استان آذربایجان غربی 1402/08/03 رجوع به آگهی
7232629 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شناسائی سازندگان، پیمانکاران و انبوه سازان ساختمان و فناوری نوین استان آذربایجان غربی 1402/08/03 1402/08/06
7215171 مناقصه تعریض و بهسازی محور استان آذربایجان غربی 1402/07/29 1402/08/03
صفحه 1 از 115