مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی اتاق های نگهبانی چاه های شماره 6 ، 11 و 14 در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس 1399/05/27 1399/06/06
مناقصه خرید دو دستگاه شیر دروازه ای 10K-1/164 به همراه لوازم یدکی مربوطه 1398/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعویض پوشش خط لوله 8 اینچ چاه 18 بطول حدود 5/6 کیلومتر 1397/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی محوطه چاه 42 جهت استقرار دکل حفاری 1397/02/24 رجوع به آگهی
مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FLOW CONTROL نوع TE 1396/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری اقلام یدکی مربوط به شیر دروازه ای 1396/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سیم چاه پیمایی 1396/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی 1396/03/10 1396/03/16
مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی 1396/03/06 1396/03/16
مناقصه خریداری WETCO DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK 1396/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ADJUSTABLE PRODUCTION CHOKE 1396/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری اقلام یدکی مربوط به mokveld adjustable choke 1396/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری اقلام یدکی مربوط به شیر دروازه ای 1396/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سیم چاه پیمایی 1396/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری قطعات یدکی ABB VETCO GRAY COMPLETE VALVE 1396/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری قطعات یدکی ABB VETCO GRAY COMPLETE VALVE 1396/03/03 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری اقلام یدکی مربوط به شیر دروازه ای 1396/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری قطعات یدکی ABB VETCO GRAY COMPLETE VALVE 1396/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری WETCO DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK 1396/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری 5 عدد شیر توپی 1396/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24