مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث اسکلت و تیغه چینی هنرستان کار و دانش - احداث آموزشگاه سه کلاسه - خرید 47 دستگاه دیتا پروژکتور - 5 دستگاه پرینتر سه کاره - 24 دستگاه پرینتر - 5 دستگاه فتوکپی و 3 دستگاه اسکنر - خرید... 1400/10/20 1400/10/30
مناقصه واگذاری استاندار سازی سیستم گرمایش کارگاه 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه خرید ۲۰۰ دستگاه تبلت دانش آموزی- احداث اسکلت و تیغه چینی آموزشگاه ۱۲ کلاسه 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه احداث آموزشگاه یک کلاسه - تکمیل اموزشگاه ۱۲ کلاسه - تکمیل هنرستان 1400/08/05 1400/08/11
مناقصه احداث اسکلت و تیغه چینی هنرستان کار و دانش - احداث اسکلت و تیغه چینی آموزشگاه 12 کلاسه 1400/07/04 1400/07/12
مناقصه تکمیل هنرستان 1400/06/21 1400/06/27
مناقصه - احداث آموزشگاه یک کلاسه - تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه 1400/06/11 1400/06/17
مناقصه تکمیل آموزشگاه 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل آموزشگاه 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل آموزشگاه 18 کلاسه 1400/04/23 1400/04/28
مناقصه تکمیل استاندارد سازی سیستم گرمایش ۸ باب آموزشگاه 1400/04/03 1400/04/07
مناقصه احداث آموزشگاه سه کلاسه LSF 1400/02/29 1400/03/04
مناقصه خرید 83 دستگاه رایانه کامل با کلیه متعلقات، 24 دستگاه لپ تاب و 58 دستگاه رایانه کامل با کلیه متعلقات (هنرستانی) - خرید 51 دستگاه دیتا پروژکتور با پرده نمایش 35 دستگاه پرینتر، 12 دستگاه کپی یک... 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه محوطه سازی و دیوارکشی مجتمع 1399/12/28 1400/01/17
مناقصه تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه - احداث آموزشگاه سه کلاسه 1399/12/25 1399/12/06
مناقصه - تکمیل کارگاه هنرستان - احداث آموزشگاه یک کلاسه - خرید و اجرای ایزوگام... 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث آموزشگاه سه کلاسه 1399/12/05 1399/12/06
مناقصه تکمیل سالن چند منظوره 1399/09/27 1399/10/04
مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش ۲۲ باب آموزشگاه در سطح استان 1399/06/04 1399/06/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه شش کلاسه تربیت مهدیشهر 1398/12/28 1399/01/19
صفحه 1 از 10