مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایش 2 باب آموزشگاه 1398/08/19 1398/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایش 3 باب آموزشگاه در شهرستان گرمسار ( آموزشگاه های... 1398/08/19 1398/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایش 4 باب آموزشگاه 1398/08/19 1398/08/23
استاندارد سازی سیستم گرمایش 3 باب آموزشگاه 1398/08/11 1398/08/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث اسکلت و دیوارچینی هنرستان فنی و حرفه ای شاه... 1398/07/29 1398/08/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث اسکلت و دیوار چینی آموزشگاه 12کلاسه کلاته... 1398/07/08 1398/07/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایش 3 باب آموزشگاه در روستاهای میامی ( آموزشگاه های... 1398/06/11 1398/06/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایش 3باب آموزشگاه در شهرستان میامی ( آموزشگاه های... 1398/06/11 1398/06/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایش 2 باب آموزشگاه در منطقه نام نیک میامی ( آموزشگا... 1398/06/11 1398/06/14
خرید تجهیزات آموزشی مدارس ( شامل میز و نیمکت، صندلی و میز معلم، صندلی دسته دار، تخته سبز و وایت برد... 1398/05/27 1398/05/31
صفحه 1 از 16