مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات لندری جهت بیمارستان 32 تختخوابه 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه تاسیس داروخانه 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات راننده آمبولانس 1400/04/29 1400/05/04
مناقصه خرید تجهیزات شبکه طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی 1400/03/20 1400/03/20
مناقصه واگذاری پروژه جذب سرمایه گذار جهت احداث و بهره برداری توسعه بیمارستان 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه هواساز جهت واحد لندری 1399/10/02 1399/10/08
مناقصه واگذاری جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث، راه اندازی و بهره برداری واحد MRI بیمارستان 1399/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث، راه اندازی و بهره برداری واحد MRI بیمارستان 1399/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث فروشگاه مواد غذایی و تریا 1399/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری فضای سبز بیمارستان بوعلی و شبکه بهداشت چادگان 1399/05/29 1399/05/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام امور نگهداری وراهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان شهرضا 1399/05/26 1399/05/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پایگاه اورژانس 115 باقرآباد و رنگ آمیزی پایگاه شهراب اردستان 1399/05/13 1399/05/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری فضای سبز 1399/05/13 1399/05/19
مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی برخی از واحدهای تابعه دانشگاه 1399/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات و تکمیل مرکز سلامت 1399/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه LC/MS-MS 1399/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی 1399/03/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16