کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8093761 مناقصه آماده سازی بستر و کاشت انواع درختان و نگهداری 3 ساله در قالب درختان پرورشی و نگهداری و تیمار درختان میوه موجود استان خراسان رضوی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8093726 مناقصه عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه تدارک حمل نصب تجهیزات مکانیکی برقی کنترل و ابزار دقیق راهبری در دوره تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیسات و ساختمانهای جانبی وابسته و انجام کلیه کارهای مرتب... استان خراسان رضوی 1403/03/23 رجوع به آگهی
7833272 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- پروژه اجرای انتقال آب از بند 2- طرح انتقال پساب تصفیه خانه استان خراسان رضوی 1403/01/26 رجوع به آگهی
7833264 مناقصه احداث (تکمیل) تصفیه خانه فاضلاب نامتمرکز 12000 متر مکعبی - خدمات مهندسی ،طراحی ، تامین، اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب استان خراسان رضوی 1403/01/26 رجوع به آگهی
7805637 مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز استان خراسان رضوی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7804293 مناقصه 4 مناقصه شامل :خرید گلهای تابستانه سال 1403 -خرید لوله های فولادی اسپیرال - حفاری و لوله گذاری چاه آب استان خراسان رضوی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7803563 مناقصه خرید گلهای تابستانه سال 1403 استان خراسان رضوی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7803477 مناقصه حفاری و لوله گذاری چاه آب جهت رود پارک چهل بازه استان خراسان رضوی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7803476 مناقصه خرید لوله های فولادی اسپیرال 800-600-400-300 استان خراسان رضوی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7782621 مناقصه عملیات فنی و مهندسی و به زراعی فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/12/24 رجوع به آگهی
7672870 مناقصه واگذاری ساختمان با فعالیت غذاکده سنتی و نوشاب ایرانی در پارک استان خراسان رضوی 1402/11/26 1402/12/07
7670269 مناقصه اجرای مخزن ذخیره سازی آب استان خراسان رضوی 1402/11/26 رجوع به آگهی
7669934 مناقصه واگذاری ساختمان با فعالیت غذاکده سنتی و نوشاب ایرانی - واگذاری سالن با فعالیت برگزاری همایشها، جلسات و جشن ها در طبقه منفی یک ساختمان استان خراسان رضوی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7666462 مناقصه اجرای مخزن ذخیره سازی آب استان خراسان رضوی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7658265 مناقصه 9 ردیف خرید گلهای تابستانه استان خراسان رضوی 1402/11/23 رجوع به آگهی
7657040 مناقصه خرید گل های تابستانه استان خراسان رضوی 1402/11/23 رجوع به آگهی
7656946 مناقصه خرید گل های تابستانه استان خراسان رضوی 1402/11/23 1402/11/24
7656920 مناقصه خرید گلهای تابستانه استان خراسان رضوی 1402/11/23 رجوع به آگهی
7656900 مناقصه خرید گلهای تابستانه استان خراسان رضوی 1402/11/23 رجوع به آگهی
7656893 مناقصه خرید گل های تابستانه استان خراسان رضوی 1402/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 93