مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه موضوع : عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات شبکه مستقل آبیاری فضای سبز شهرداری (شبکه جداسازی) 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات شبکه مستقل آبیاری فضای سبز 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات شبکه مستقل آبیاری فضای سبز 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه کاشت نهال در معابر فرعی، ادارات دولتی و ارگانها 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای کاشت نهال در معابر فرعی،ادارات دولتی وارگانها 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه کاشت ونگهداری درختان پرورشی (روتبال) سال 1400 - مناطق سطح شهر 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه کاشت و نگهداری درختان پرورشی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه کاشت و نگهداری درختان پرورشی (روتبال ) 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه هرس درختان معابر فرعی و قطاعی درختان خشکیده 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه هرس درختان معابر فرعی وقطاعی درختان خشکیده درمناطق 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه خرید بنفشه نشایی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بنفشه نشایی استقبال از بهار1401 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه خرید بنفشه نشایی استقبال از بهار1401 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه خرید بنفشه نشایی استقبال از بهار ۱۴۰۱ 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بنفشه 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بنفشه نشایی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید بنفشه نشایی استقبال از بهار 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه خدمات جبرانی پشتیبانی فضای سبز 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات جبرانی پشتیبانی فضای سبز 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خدمات جبرانی پشتیبانی فضای سبز واقع در محدوده باغ گیاهشناسی وبوستان مینیاتوری 1400/09/15 1400/09/22
صفحه 1 از 71