مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کاشت و نگهداری درختان 1398/01/05 1398/01/18
نگهداری درختان در محدوده رودخانه 1397/12/28 رجوع به آگهی
تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه فیلتر صفحه ای از نوع میکرواسترینر مورد نیاز پروژه انتقال... 1397/12/23 رجوع به آگهی
تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه فیلتر صفحه ای از نوع میکرواسترینر مورد نیاز پروژه انتقال... 1397/12/23 رجوع به آگهی
تامین و پشتیبانی خودروهای حمل بار و آبیاری برای کمربند سبز 1397/12/23 1398/01/07
تامین و پشتیبانی خودروهای حمل بار و آبیاری برای کمربند سبز شمالی و جنوبی 1397/12/22 رجوع به آگهی
تامین و پشتیبانی خودروهای حمل بار و آبیاری برای کمربند سبز شمالی و جنوبی و تهیه - خرید - نصب و راه ا... 1397/12/21 رجوع به آگهی
ساخت تجهیز و بهره برداری قطار تفریحی- - احداث رستوران دریاچه پارک 1397/12/02 رجوع به آگهی
تهیه و بارگیری، حمل و باراندازی بخشی از لوله های فایبرگلاس 1397/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای ایستگاه پروژه انتقال بخشی از پساب تصفیه خانه و نصب تاسیسات تکمیلی و راه اندازی راهبردی... 1397/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 101