مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تعداد ۱۰ دستگاه تابلوی بانک خازنی مربوط به پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله ها 1400/10/20 1400/10/22
مناقصه خرید گسکت 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید تعداد ۲۱۰۰۰ عدد پیچ و مهره از سایز ۱ الی ۷/۸ اینچ، 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط مربوط به پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله ها 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۱۰ دستگاه تابلوی بانک خازنی مربوط به پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله ها 1400/10/12 1400/10/22
مناقصه خرید تعداد ۲۰۰۰ عدد گسکت از سایز ۲ الی ۲۸ اینچ 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید تعداد ۲۱۰۰۰ عدد پیچ و مهره از سایز ۱ الی ۷/۸ اینچ 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شیر آلات ابزار دقیق 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه عملیات اجرای کنترل روم اسکله 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شیر آلات ابزار دقیق 1400/09/30 1400/10/11
مناقصه واگذاری خرید پکیج های مربوط به پروژه تصفیه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب پتروپالایش 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه سنت فندر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ترانسفورماتور توزیع و فوق توزیع مربوط به پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله ها 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه اگذاری عملیات اجرای کنترل روم اسکله های ۷ و ۸ مربوط به پروژه تجهیز و تغییر کاربری بندر 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه عملیات اجرای کنترل روم اسکله های ۱ و ۲ مربوط به پروژه تجهیز و تغییر کاربری بندر 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید پکیج های مربوط به پروژه تصفیه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تراکم دینامیکی 12 هکتار زمین به حجم تقریبی 28 میلیون تن 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پکیج UF مربوط به پروژه تصفیه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه واگذاری خرید تعداد 14 سنت فندر SUC1250H و 22 ست فندر SUC1450H مربوط به پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های 1 الی 15 1400/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19