مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث دیوار سنگی به طول 50 متر 1398/10/03 1398/10/09
احداث دیوار سنگی به طول 50 متر 1398/10/02 1398/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1- اجرای دیوار سنگی و کانال در روستای قزاقلی از توابع شهرستان گنبد 1398/10/02 1398/10/09
احداث دیوار سنگی به طول 60 متر 1398/09/27 1398/10/03
احداث دیوار سنگی به طول 60 متر 1398/09/26 1398/10/03
اجرای دیوار سنگی 1398/09/25 1398/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار سنگی و کانال روستای قزاقلی - گنبد 1398/09/06 1398/09/12
احداث دیوار سنگی و کانال به طور 50 متر 1398/09/04 1398/09/12
احداث دیوار سنگی و کانال به طور 50 متر 1398/09/03 1398/09/12
آسفالت تعدای از روستاها 1398/07/08 1398/07/18
صفحه 1 از 21