کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7086039
ویژه
مناقصه خرید یک دستگاه four ball extreme pressure استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/07/04 1402/07/13
7085973 مناقصه خرید یک دستگاه four ball extreme pressure استان اصفهان 1402/07/04 1402/07/13
7073454 مناقصه خرید یک دستگاه four ball extreme pressure استان اصفهان 1402/07/03 1402/07/13
7072399 مناقصه خرید دستگاه تزریق درب سطل پلاستیکی (300) تن و دستگاه تزریق سطل پلاستیکی (850) تن استان اصفهان 1402/07/03 1402/07/06
7068371 مناقصه خرید یک دستگاه فلنج فیسر پنوماتیکی استان تهران 1402/07/01 1402/07/06
7062565 مناقصه خرید یک دستگاه فلنج فیسر پنوماتیکی با برند CLIMAX مدل FF6300 سایز 14 تا 5٫61 اینچ کسترا به همراه یک ست قطعات یدکی استان تهران 1402/06/29 1402/07/06
6992953 مناقصه خرید 18 هزار پالت چوبی با ابعاد 15*115 استان تهران 1402/06/13 1402/06/23
6984381 مناقصه خرید 18 هزار پالت چوبی با ابعاد 115×115 استان اصفهان 1402/06/11 1402/06/23
6941429 مناقصه خرید 1 دستگاه دیزل کمپرسور پرتابل استان اصفهان 1402/06/01 1402/06/09
6940592 مناقصه خرید دستگاه تزریق درب سطل پلاستیکی (300) تن و دستگاه تزریق سطل پلاستیکی (850) تن استان اصفهان 1402/06/01 1402/06/09
6940580 مناقصه تأمین و راهبری تاکسی درون استانی و برون استانی استان تهران 1402/06/01 1402/06/09
6931880
ویژه
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل کمپرسور پرتابل استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/05/30 1402/06/09
6931518
ویژه
مناقصه خرید 1 دستگاه تزریق درب سطل پلاستیکی (300 تن ) و 1 دستگاه تزریق سطل پلاستیکی ( 850 تن ) استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/05/30 1402/06/09
6931049
ویژه
مناقصه تامین و راهبری تاکسی درون استانی و برون استانی موردنیاز پالایشگاه نفت سپاهان استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/05/30 1402/06/09
6921530 مناقصه خرید یک دستگاه فلنج فیسر پنوماتیکی با برند CLIMAX مدل FF6300 سایز 14 تا 61/5 اینچ به همراه یک ست قطعات یدکی استان تهران 1402/05/28 1402/06/02
6916014 مناقصه خرید یک دستگاه فلنج فیسر پنوماتیکی با برند CLIMAX استان تهران 1402/05/25 1402/06/02
6852943 مناقصه تأمین و راهبری تاکسی درون استانی و برون استانی مورد نیاز استان اصفهان 1402/05/08 1402/05/12
6849920 مناقصه خرید دستگاه تزریق درب سطل پلاستیکی (300) تن و دستگاه تزریق سطل پلاستیکی (850) تن استان اصفهان 1402/05/08 1402/05/12
6846536 مناقصه تأمین و راهبری تاکسی درون استانی و برون استانی مورد نیاز استان اصفهان 1402/05/07 1402/05/12
6845747 مناقصه خرید دستگاه تزریق درب سطل پلاستیکی (300) تن و دستگاه تزریق سطل پلاستیکی (850) تن استان اصفهان 1402/05/07 1402/05/12
صفحه 1 از 54