کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8093036 مناقصه خرید دو دستگاه ریچتراک 2٫5 تن (2،500 کیلوگرم) با ارتفاع دهی 10 متر و با وضعیت اپراتور نشسته استان اصفهان 1403/03/23 1403/04/06
8084024 مناقصه خرید دو دستگاه ریچتراک 2٫5 تن (2،500 کیلوگرم) با ارتفاع دهی 10 متر و با وضعیت اپراتور نشسته استان اصفهان 1403/03/21 1403/04/06
8017129 مناقصه انجام خدمات مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال) مورد نیاز پالایشگاه نفت استان اصفهان 1403/03/05 1403/03/16
8010076 مناقصه انجام خدمات مربوط به تعمیرات اساسی (اورهال) مورد نیاز پالایشگاه نفت استان اصفهان 1403/03/01 1403/03/16
7974844 مناقصه خرید یک دستگاه بکهو لودر استان اصفهان 1403/02/26 1403/03/02
7974789 مناقصه خرید 2 دستگاه ریچتراک 2/5 تن (2.500 کیلوگرم) با ارتفاع دهی 10 متر و با وضعیت اپراتور نشسته استان اصفهان 1403/02/26 1403/03/02
7969844 مناقصه خرید 2 دستگاه ریچتراک 2/5 تن (2.500 کیلوگرم) با ارتفاع دهی 10 متر و با وضعیت اپراتور نشسته استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/02
7969197 مناقصه خرید یک دستگاه بکهو لودر استان تهران 1403/02/25 1403/03/02
7818332 مناقصه خرید دو دستگاه Drive Gear Reducer از برند DIR POSIPLAN استان اصفهان 1403/01/20 1403/01/29
7818283 مناقصه خرید لوله اتصالات و شیرآلات استان تهران 1403/01/20 1403/01/29
7818201 مناقصه طراحی ،ساخت، نصب و راه اندازی 2 عدد بچکتل استان اصفهان 1403/01/20 1403/01/29
7818197 مناقصه تأمین یک دستگاه Four Ball استان اصفهان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7814951
ویژه
مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 2 عدد بچکتل استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/01/29
7814878
ویژه
مناقصه خرید دو دستگاه Drive Gear Reducer از برند DIR POSIPLAN استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/01/29
7814833
ویژه
مناقصه خرید لوله، اتصالات و شیرآلات صنعتی استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/01/29
7814703
ویژه
مناقصه خرید یک دستگاه Four Ball استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/01/29
7812012 مناقصه خرید لوله، اتصالات و شیرآلات صنعتی استان تهران 1403/01/18 1403/01/29
7810077 مناقصه خرید دو دستگاه Drive Gear Reducer استان اصفهان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7809494 مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 2 عدد بچکتل استان اصفهان 1403/01/18 1403/01/29
7809405 مناقصه خرید یک دستگاه FOUR BALL استان تهران 1403/01/18 1403/01/29
صفحه 1 از 61