کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8099227 مناقصه واگذاری کلیه امور اجرایی پروژه تکمیل مرکز جامع پیشگیری از سرطان استان خراسان رضوی 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099226 مناقصه تکمیل پروژه درمانگاه دبیری استان خراسان رضوی 1403/03/24 رجوع به آگهی
7907676 مناقصه تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و جدید: 1- خوابگاه متاهلین پردیس دانشگاه درمانگاه دبیری-2- خوابگاه خواهران پردیس 3- خوابگاه خواهران پردیس4- ساختمان شیمی درمانی بیمارستان 5- ساختمان... استان خراسان رضوی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7896909 مناقصه امور واگذاری تجمیعی خدمات فوریتهای پزشکی پایگاههای اورژانس 115 استان خراسان رضوی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7837768 مناقصه 6 ردیف تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و جدید استان خراسان رضوی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7265154 مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان خراسان رضوی 1402/08/13 1402/08/21
7237398 مناقصه واگذاری امور بیمه ای ( بیمه تکمیل درمان و غیر درمان ) استان خراسان رضوی 1402/08/04 رجوع به آگهی
7232523 مناقصه واگذاری امور بیمه ای ( بیمه تکمیل درمان و غیر درمان ) استان خراسان رضوی 1402/08/03 رجوع به آگهی
6331320 مناقصه جک پالت دستی مدل BGP000 ظرفیت 3000KG استان خراسان رضوی 1401/12/07 رجوع به آگهی
5651603 مناقصه واگذاری بیمارستان استان خراسان رضوی 1401/06/13 رجوع به آگهی
5606079 مناقصه احداث ، تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و جدید استان خراسان رضوی 1401/05/30 1401/06/13
4754014 مناقصه پذیرش نیروی نظافتچی و کمک پرستاری بصورت خرید خدمات (شرکتی) استان خراسان رضوی 1400/11/05 1400/11/12
3728762 مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از پروژه بیمارستان 540 تختخوابی استان خراسان رضوی 1399/12/20 رجوع به آگهی
3679902 مناقصه احداث، تجهیز و بهره برداری از پروژه بیمارستان 540 تختخوابی استان خراسان رضوی 1399/12/05 رجوع به آگهی
3651518 مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش استان خراسان رضوی 1399/11/28 رجوع به آگهی
3304118 مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذا استان خراسان رضوی، استان تهران 1399/07/27 1399/08/01
3300502 مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان استان خراسان رضوی، استان تهران 1399/07/24 1399/08/01
3299340 مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان استان خراسان رضوی، استان تهران 1399/07/23 1399/07/27
3299339 مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی استان خراسان رضوی، استان تهران 1399/07/23 1399/07/28
3293779 مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پردیس دانشگاه استان خراسان رضوی، استان تهران 1399/07/22 1399/07/28
صفحه 1 از 90