مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5651603 مناقصه واگذاری بیمارستان 1401/06/13 رجوع به آگهی
5606079 مناقصه احداث ، تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و جدید 1401/05/30 1401/06/13
4754014 مناقصه پذیرش نیروی نظافتچی و کمک پرستاری بصورت خرید خدمات (شرکتی) 1400/11/05 1400/11/12
3728762 مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از پروژه بیمارستان 540 تختخوابی 1399/12/20 رجوع به آگهی
3679902 مناقصه احداث، تجهیز و بهره برداری از پروژه بیمارستان 540 تختخوابی 1399/12/05 رجوع به آگهی
3651518 مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش 1399/11/28 رجوع به آگهی
3304118 مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذا 1399/07/27 1399/08/01
3300502 مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان 1399/07/24 1399/08/01
3299340 مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان 1399/07/23 1399/07/27
3299339 مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/23 1399/07/28
3293779 مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پردیس دانشگاه 1399/07/22 1399/07/28
3293778 مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/22 1399/07/27
3290378 مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان 1399/07/21 رجوع به آگهی
3286624 مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/20 رجوع به آگهی
3284578 مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان 1399/07/19 1399/07/23
3284200 مناقصه واگذاری انجام امور تهیه و طبخ و توزیغ غذا 1399/07/19 رجوع به آگهی
3280505 مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/16 رجوع به آگهی
3280504 مناقصه واگذاری انجام امور تهیه و طبخ و توزیغ غذا 1399/07/16 رجوع به آگهی
3280503 مناقصه واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان 1399/07/16 رجوع به آگهی
3280502 مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 89