مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/11/25 1397/11/28
تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا 1397/11/24 رجوع به آگهی
امور تهیه مواد اولیه, طبخ و توزیع غذا 1397/11/23 رجوع به آگهی
خرید نصب و راه اندازی چیلر تراکمی معاونت بهداشتی دانشگاه 1397/11/21 1397/12/01
خرید، نصب و راه اندازی دیگ چگالشی معاونت بهداشتی 1397/11/21 1397/11/21
دیگ های آب گرم چگالشی و چیلر تراکمی مورد نیاز آزمایشگاه 1397/11/18 رجوع به آگهی
دیگ های آب گرم چگالشی و چیلر تراکمی مورد نیاز آزمایشگاه 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه امور مربوط به تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور مربوط به تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/11/16 رجوع به آگهی
امور تهیه مواد اولیه, طبخ و توزیع غذا 1397/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 120