مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات خودرویی 1395/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات خودرویی 1395/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تامین خودرویی 1395/11/18 1396/01/19
مناقصه ـ تهیه و تامین خودرویی 1395/11/17 1396/01/19
مناقصه تهیه و تامین خودروهای اتوبوس و مینی بوس 1395/11/12 1395/11/18
مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار 1395/11/09 1395/12/25
مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه اتوبوس ویژه کولر 1395/11/09 1395/12/25
مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی 1395/11/07 1395/12/04
مناقصه انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت) 1395/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی 1395/11/05 1395/12/04
مناقصه تهیه و تامین 9 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی 1395/11/04 1395/12/25
مناقصه انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت) 1395/10/27 1395/12/08
مناقصه انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت) 1395/10/25 1395/12/08
مناقصه تهیه و تامین 7 دستگاه مینی بوس کولردار 1395/10/19 1395/11/20
مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار 1395/10/19 1395/12/07
مناقصه تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولردار 1395/10/19 1395/12/07
مناقصه تهیه و تامین 7 دستگاه مینی بوس کولردار 1395/10/15 1395/11/20
مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار مدل 1390 و به بالا 1395/10/15 1395/12/07
مناقصه تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولردار 1395/10/15 1395/12/07
مناقصه تهیه و تامین خودرویی 1395/10/15 1395/12/08
صفحه 1 از 49