کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1026138 مناقصه انجام خدمات خودرویی استان خوزستان 1395/11/27 رجوع به آگهی
1025350 مناقصه انجام خدمات خودرویی استان خوزستان 1395/11/26 رجوع به آگهی
1020918 مناقصه تهیه و تامین خودرویی استان خوزستان 1395/11/18 1396/01/19
1020286 مناقصه ـ تهیه و تامین خودرویی استان خوزستان 1395/11/17 1396/01/19
1017703 مناقصه تهیه و تامین خودروهای اتوبوس و مینی بوس استان خوزستان 1395/11/12 1395/11/18
1015799 مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه اتوبوس ویژه کولر دار استان خوزستان 1395/11/09 1395/12/25
1015607 مناقصه تهیه و تامین 2 دستگاه اتوبوس ویژه کولر استان خوزستان 1395/11/09 1395/12/25
1015099 مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی استان خوزستان 1395/11/07 1395/12/04
1014856 مناقصه انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت) استان خوزستان 1395/11/07 رجوع به آگهی
1014026 مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی استان خوزستان 1395/11/05 1395/12/04
1013393 مناقصه تهیه و تامین 9 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی استان خوزستان 1395/11/04 1395/12/25
1009528 مناقصه انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت) استان خوزستان 1395/10/27 1395/12/08
1008225 مناقصه انجام خدمات خودرویی / اپراتوری (هدایت) استان خوزستان 1395/10/25 1395/12/08
1005410 مناقصه تهیه و تامین 7 دستگاه مینی بوس کولردار استان خوزستان 1395/10/19 1395/11/20
1005409 مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار استان خوزستان 1395/10/19 1395/12/07
1005405 مناقصه تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولردار استان خوزستان 1395/10/19 1395/12/07
1004027 مناقصه تهیه و تامین 7 دستگاه مینی بوس کولردار استان خوزستان 1395/10/15 1395/11/20
1004019 مناقصه تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولردار مدل 1390 و به بالا استان خوزستان 1395/10/15 1395/12/07
1004015 مناقصه تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس ویژه کولردار استان خوزستان 1395/10/15 1395/12/07
1003721 مناقصه تهیه و تامین خودرویی استان خوزستان 1395/10/15 1395/12/08
صفحه 1 از 49