مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای کیفی انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی 1400/11/05 1400/11/13
مناقصه انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی، راهبری، نصب و را ه اندازی کلیه تجهیزات 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه خرید، حمل، نصب و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای سرور 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید، حمل، نصب و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای سرور ساختمان 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوازم مورد نیاز نصب شیرهای پیلاری و متعلقات مربوطه 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه ویژه سازی، نصب و راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی GIS 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید، حمل، نصب و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای سرور ساختمان ستاد و ساختمان مرکز مدیریت بحران 1400/09/27 1400/10/04
مناقصه انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی، راهبری، نصب و راهاندازی کلیه تجهیزات سخت افزار و شبکه ی رایانه ای (EM/PM) 1400/09/21 1400/09/27
مناقصه خرید کواتز و لامپ های uv مورد نیاز مدول های 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهولهای فاضلاب شبکه های جمع آوری فاضلاب در محدوده شرکت 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودروها 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی، راهبری، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات سخت افزار و شبکه ی رایانه ای (EM/PM) 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه خرید 35 تن پلی الکترولیت مورد نیاز واحدهای 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله واتصالات پلی اتیلن دو جداره کاروگیت با اتصال کوپلر سرخود قطر 600 و 800 میلیمتر 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه ویژه سازی، نصب و راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی GIS شرکت آبفای استان تهران 1400/08/08 1400/08/15
مناقصه انجام عملیات برونسپاری نیروی انسانــی جهت امور فنی و اداری 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات پیمانکاری شامل:الف ) نظافت ساختمان ها ومحوطه های شرکت 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات طرح جامع فاضلاب 1400/04/21 1400/04/31
مناقصه خدمات مهندسی نوسازی تاسیسات و بهسازی لرزهای 1400/04/09 1400/04/16
صفحه 1 از 130