مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه پیاده رو سازی سطح شهر 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری معابر 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه احداث فضای سبز پارک 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه خرید تاسیسات و تجهیزات ساختمان 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر ( پایین دست ریل راه آهن) 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید پایه چراغ تزئینی جهت سطح شهر 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه احداث فضای سبز پارک 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث گرمخانه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه تکمیل پایش تصویری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ممیزی املاک سطح شهر 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ممیزی املاک سطح شهر 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه احداث گرمخانه شهرداری 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ممیزی املاک سطح شهر 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه خرید تاسیسات و تجهیزات ساختمان 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث فضای سبز پارک 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و بازسازی اتوبوسهای فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی 1400/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36