مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ۱۰۰ هزار عدد قطره چکان ۸ لیتر در ساعت (خود شوینده و خود تنظیم PC) 1399/10/29 رجوع به آگهی
۵ باب اتاقک نگهبانی با طرح و نقشه مشخص 1399/08/19 رجوع به آگهی
خرید سموم کشاورزی 1399/08/01 رجوع به آگهی
خرید تعداد 300 هزار سبد میوه 14 کیلویی 1399/07/14 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات کشت شبدر مزارع 1399/06/02 رجوع به آگهی
خرید سم پارگوات و رانداپ 1399/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات کشت و برداشت چغندر قند در سطح 240 هکتار 1399/06/02 رجوع به آگهی
عملیات کشت داشت و برداشت مزارع چغندر قند خود در سطح 240 هکتار 1399/05/28 رجوع به آگهی
خرید سم پارگوات و رانداپ 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات دیسک سنگین مزارع 1399/02/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12