مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه های (خرید 230 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه با گرید PE100 و درجه بهداشتی آشام... 1398/08/23 رجوع به آگهی
خرید 230 تن لوله پلی اتیلن - لوله گذاری و احداث ابنیه 1398/08/21 1398/08/25
- خدمات مشترکین (قرائت, توزیع قبوض و نصب انشعاب) در روستاها- عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات... 1398/08/04 رجوع به آگهی
عملیات رفع اتفاقات،نگهداری از تاسیسات آب،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در روستاها 1398/08/02 1398/08/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عملیات رفع اتفاقات،نگهداری از تاسیسات آب،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی د... 1398/08/02 1398/08/08
خدمات مشترکین (قرائت, توزیع قبوض و نصب انشعاب) در روستاها - عملیات رفع اتفاقات ، نگهداری از تاسیسات... 1398/08/02 رجوع به آگهی
عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1398/07/17 رجوع به آگهی
عملیات رفع اتفاقات،نگهداری از تاسیسات آب،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در روستاها 1398/07/15 1398/07/20
عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1398/07/15 رجوع به آگهی
لوله گذاری و احداث ابنیه در روستا 1398/07/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 51