مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خودرو استیجاری با راننده 1398/12/03 1398/12/04
تامین خودرو استیجاری با راننده 1398/12/01 1398/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو استیجاری با راننده 1398/12/01 1398/12/04
لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاها 1398/10/19 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای ملالر ، قازانسر ، کهنه ملالر و لگز از... 1398/10/17 1398/10/21
لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاها 1398/10/17 1398/10/21
اجرای پروژه خدمات مشترکین (قرائت, توزیع قبوض و نصب انشعاب) در روستاها 1398/09/21 رجوع به آگهی
اجرای پروژه خدمات مشترکین (قرائت, توزیع قبوض و نصب انشعاب) در روستاها 1398/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع 165 روستایی و لوله گذاری و احداث ابنیه در... 1398/09/17 1398/09/18
لوله گذاری و احداث ابنیه 1398/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 53