مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور جاری واحد نقلیه اداره کل 1398/02/22 رجوع به آگهی
انجام امور جاری واحد نقلیه 1398/02/18 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 1398/02/17 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 1397/01/30 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 1396/12/05 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار به منظورانجام امور جاری واحد نقلیه 1396/12/02 رجوع به آگهی
خرید نرم افزار ویدئو کنفرانس-خرید از شرکت منوط به اجرا ازمایشی طرح و اخد تاییدیه اداره فناوری اطلاعا... 1396/05/08 1396/05/10
واگذاری انجام عملیات تهیه و تامین، نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده 1396/05/07 1396/05/12
انجام عملیات تهیه و تامین، نصب و پیاده سازی تجهیزات 1396/05/04 1396/05/12
انجام امور فنی پشتیبانی سخت افزار و نرم افزارهای مرتبط شبکه 1396/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3