مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 6 روستا 1398/11/08 1398/11/23
تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 5 روستا 1398/11/08 1398/11/23
فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز شهرستان مهاباد 1398/11/08 1398/11/26
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه گازرسانی به 6 روستا 1398/11/08 1398/11/23
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه گازرسانی به 5 روستای محور سی سر سردشت 1398/11/08 1398/11/23
تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 4 روستا 1398/11/07 رجوع به آگهی
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 1398/11/07 1398/11/16
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 1398/11/05 1398/11/12
پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک روستاهاـ احداث خط تغذیه 250PSIG با لوله های... 1398/11/05 1398/11/12
پروژه تعمیرات و نگهداری انشعابات، شبکه، ایستگاهها، شیرها، حوضچه ها و حفاظت کاتدیک 1398/11/05 1398/11/14
صفحه 1 از 136