مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقاوم سازی ساختمان نیمه کاره منطقه 1400/10/27 1400/11/06
مناقصه پروژه مقاوم سازی ساختمان نیمه کاره 1400/10/25 1400/11/06
مناقصه پروژه مقاوم سازی ساختمان نیمه کاره 1400/10/22 1400/11/06
مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز در سطح شهرستان 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 15 روستا 1400/09/20 1400/10/01
مناقصه بررسی اثرات خشکسالی بر سیستم حفاظت کاتدیک و ارائه راهکارهای علمی جهت احیا و ارتقا کیفیت چاههای حفاظت از زنگ شرکت گاز 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، ساخت و تدوین الزامات عملکردی گرمکن حمام دو فازی برای استفاده در ایستگاه تقلیل فشار گاز 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 5 روستا 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز 1400/09/16 1400/10/15
مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 15 روستای محور 1400/09/16 1400/10/01
مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 5 روستا 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 3 روستا 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 1400/09/14 1400/09/22
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد گاز شهرستان 1400/09/13 1400/10/01
مناقصه گازرسانی 1400/09/13 1400/10/01
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار TBS سیستم حفاظت کاتدیک 1400/09/09 1400/09/18
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و خط تغذیه تقویتی 1400/09/09 1400/09/07
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 3 روستای محور 1400/09/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 98