کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7393607 مناقصه واگذاری پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/22
7390970 مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی - ساخت و نصب انشعاب پلی اتیلنی به تعداد 230 عدد استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/22
7387158 مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع کارهای باقیمانده روستاهای محورهای استان آذربایجان غربی 1402/09/09 1402/09/22
7385255 مناقصه واگذاری پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/22
7384095 مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 5 روستا (- شبکه توزیع (BAR) با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 الی 125 میلیمتر به طول تقریبی 9000 متر - ساخت و نصب... استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/22
7382853 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستای کهریز شاهین دژ استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/30
7382848 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی محوطه سای و احداث ساختمان عملیات گاز رسانی و پست امداد شهرستان اشنویه استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/30
7370892 مناقصه خدمات بهره برداری و امداد گاز در سطح شهرستان شاهین دژ استان آذربایجان غربی 1402/09/05 1402/09/22
7370881 مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 5 روستای محور استان آذربایجان غربی 1402/09/05 1402/09/22
7370878 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه تجهیزات و احداث کارهای باقیمانده شبکه توزیع روستاهای محورهای حاجی خوش و حمزه اباد مهاباد استان آذربایجان غربی 1402/09/05 1402/09/22
7367537 مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز در سطح شهرستان استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/16
7366905 مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/16
7366513 مناقصه واگذاری پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/16
7366012 مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/16
7361771 مناقصه واگذاری پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/16
7361756 مناقصه واگذاری پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/16
7360773 مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/16
7360248 مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/16
7360233 مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/16
7359271 مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/16
صفحه 1 از 132