کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7279498 مناقصه احداث شبکه توزیع آب و خیابان سازی بخشی از خیابان های داخلی شهرک صنعتی استان خوزستان 1402/08/16 1402/08/22
7278879 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه توزیع آب و خیابان سازی بخشی از خیابانهای داخلی شهرک استان خوزستان 1402/08/16 1402/08/22
7251020 مناقصه تامین نیروی انسانی برای نگهداری فضای سبز ، تاسیسات، نگهبانی، امور ترابری، نظافت و سرویس دهی استان خوزستان 1402/08/08 1402/08/13
7247951 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز، تاسیسات، نگهبانی،امور ترابری، نظافت استان خوزستان 1402/08/08 1402/08/13
7247375 مناقصه احداث، توسعه، ترمیم و رفع نواقص تاسیسات و شبکه های آب و فاضلاب استان خوزستان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7247103 مناقصه عملیات توسعه شبکه داخلی و انشعابات گاز شهرک صنعتی استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/10
7246488 مناقصه تامین نیروی انسانی برای نگهداری فضای سبز ، تاسیسات، نگهبانی، امور ترابری، نظافت و سرویس دهی و ..... به صورت حجمی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/13
7242174 مناقصه عملیات توسعه شبکه داخلی و انشعابات گاز شهرک صنعتی استان خوزستان 1402/08/06 1402/08/10
7241792 مناقصه عملیات توسعه شبکه داخلی و انشعابات گاز استان خوزستان 1402/08/06 1402/08/10
7234155 مناقصه عملیات محوطه سازی و دیوار حصار آجری پست برق استان خوزستان 1402/08/03 1402/08/08
7234145 مناقصه احداث توسعه ترمیم و رفع نواقص تاسیسات و شبکه های آب و فاضلاب استان خوزستان 1402/08/03 1402/08/07
7234080 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی شیر آتش نشانی استان خوزستان 1402/08/03 1402/08/07
7228128 مناقصه عملیات محوطه سازی و دیوار حصار آجری پست برق استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/06
7227998 مناقصه احداث، توسعه، ترمیم و رفع نواقص تاسیسات و شبکه های آب و فاضلاب استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/07
7227887 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی شیر آتش نشانی استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/07
7227673 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی شیر آتش نشانی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/07
7227670 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث، توسعه، ترمیم و رفع نواقص تاسیسات و شبکه های آب و فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی خوزستان استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/07
7220080 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات محوطه سازی و دیوار حصار آجری پست برق استان خوزستان 1402/07/30 1402/08/06
7218739 مناقصه عملیات محوطه سازی و دیوار حصار آجری پست برق استان خوزستان 1402/07/30 1402/08/06
6912382 مناقصه خرید ، حمل ، نصب وراه اندازی انواع الکتروپمپ 2 ،4 و 6 اینچ استان خوزستان 1402/05/24 1402/05/28
صفحه 1 از 75