کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8090948 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث بخشی از شیکه روشنایی ناحیه صنعتی جنت مکان استان خوزستان 1403/03/22 1403/03/27
8085899 مناقصه عملیات تکمیل و توسعه بخشی از خیابان سازی و شبکه آبرسانی شهرک صنعتی استان خوزستان 1403/03/21 1403/03/26
8084821 مناقصه بهسازی مخازن آب شرب و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی استان خوزستان 1403/03/21 1403/03/26
8080193 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل و توسعه بخشی از خیابان سازی و شبکه آبرسانی شهرک صنعتی دارخوین استان خوزستان 1403/03/20 1403/03/26
8077884 مناقصه عملیات تکمیل و توسعه بخشی از خیابان سازی و شبکه آبرسانی شهرک صنعتی استان خوزستان 1403/03/20 1403/03/26
8077817 مناقصه بهسازی مخازن آب شرب و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی استان خوزستان 1403/03/20 1403/03/26
8065172 مناقصه بهسازی مخازن آب شرب و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی استان خوزستان 1403/03/16 1403/03/19
8057204 مناقصه بهسازی مخازن آب شرب و ایستگاه پمپاژ استان خوزستان 1403/03/13 1403/03/19
8036444 مناقصه واگذاری احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خرمشهر استان خوزستان 1403/03/08 1403/03/12
8033598 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خرمشهر استان خوزستان 1403/03/07 1403/03/12
8032747 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل و ترمیم خیابان سازی بخشی از خیابان های فاز 1 و 2 شهرک صنعتی اندیمشک 2 استان خوزستان 1403/03/07 1403/03/12
8032528 مناقصه واگذاری احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب استان خوزستان 1403/03/07 1403/03/12
7988201 مناقصه مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب شهرک صنعتی اندیمشک2 استان خوزستان 1403/02/29 1403/03/02
7986422 مناقصه فراخوان خدمات مشاوره مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب شهرک صنعتی استان خوزستان 1403/02/29 1403/03/02
7976472 مناقصه تکمیل آسفالت و جدول کاری معابر ناحیه صنعتی استان خوزستان 1403/02/26 1403/02/30
7972499 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و راه اندازی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/29
7972341 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آسفالت و جدول کاری معابر ناحیه صنعتی جنت مکان گتوند استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/30
7972340 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بخشی از معابر،حفاری یک حلقه چاه و تکمیل بخشی از شبکه توزیع آب شهرک صنعتی باغملک استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/30
7971333 مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/29
7971189 مناقصه تکمیل آسفالت و جدول کاری معابر ناحیه صنعتی استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/30
صفحه 1 از 78