مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5959986 مناقصه عملیات تکمیل و توسعه اتاق برق و حوضچه های لیفت شهرک 1401/08/28 1401/09/01
5955721 مناقصه عملیات تکمیل و توسعه اتاق برق و حوضچه های لیفت 1401/08/25 1401/09/01
5954449 مناقصه عملیات تکمیل و توسعه اتاق برق و حوضچه های لیفت شهرک صنعتی 1401/08/25 1401/09/01
5917410 مناقصه واگذاری احداث 12 واحد سوله کارگاهی 1401/08/15 1401/08/17
5913787 مناقصه عملیات ایجاد شبکه هدایت آب های سطحی و توسعه شبکه فاضلاب 1401/08/14 1401/08/16
5910078 مناقصه احداث 12 واحد سوله کارگاهی 1401/08/12 1401/08/17
5904928 مناقصه عملیات ایجاد شبکه هدایت آب های سطحی و توسعه شبکه فاضلاب 1401/08/10 1401/08/15
5904039 مناقصه عملیات ایجاد شبکه هدایت آب های سطحی و توسعه شبکه 1401/08/10 1401/08/16
5866861 مناقصه عملیات تکمیل و توسعه بخشی از معابر و تکمیل دیوار اطراف شهرک 1401/08/05 1401/08/07
5849418 مناقصه احداث شبکه برق فشار ضعیف جهت برق رسانی 1401/08/03 1401/08/04
5849366 مناقصه عملیات تکمیل و توسعه بخشی از معابر و تکمیل دیوار اطراف شهرک 1401/08/03 1401/08/07
5848246 مناقصه عملیات تکمیل و توسعه بخشی از معابر و تکمیل دیوار اطراف 1401/08/03 1401/08/07
5845133 مناقصه احداث شبکه برق فشار ضعیف جهت برق رسانی واحدهای کارگاهی شهرک 1401/08/02 1401/08/04
5843229 مناقصه احداث شبکه برق فشار ضعیف جهت برق رسانی واحدهای کارگاهی شهرک صنعتی 1401/08/01 1401/08/04
5843219 مناقصه احداث بخشی از شبکه روشنایی شهرک صنعتی 1401/08/01 1401/08/04
5840896 مناقصه احداث شبکه برق فشار ضعیف جهت برق رسانی واحدهای کارگاهی شهرک 1401/08/01 1401/08/04
5807346 مناقصه تامین نیروی انسانی برای نگهداری فضای سبز، تاسیسات، نگهبانی، امور ترابری، نظافت و سرویس دهی 1401/07/26 1401/07/30
5806717 مناقصه تامین نیروی انسانی برای نگهداری فضای سبز، تاسیسات، نگهبانی،امورترابری،نظافت و... به صورت حجمی 1401/07/26 1401/07/30
5803557 مناقصه تامین نیروی انسانی برای نگهداری فضای سبز، تاسیسات، نگهبانی، امور ترابری، نظافت و سرویس دهی 1401/07/25 1401/07/30
5713744 مناقصه عملیات زیباسازی فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی 1401/06/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 65