مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث بخشی از شبکه روشنایی توسعه شهرک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث بخشی از شبکه روشنایی شهرک صنعتی 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه احداث بخشی از شبکه روشنایی 1400/09/25 1400/09/28
مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه احداث بخشی از شبکه روشنایی 1400/09/23 1400/09/28
مناقصه احداث و زیباسازی فضای سبز شهرک های صنعتی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی 1400/09/23 1400/09/28
مناقصه احداث و زیباسازی فضای سبز 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی دزفول 2 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه احداث بخشی از شبکه روشنایی 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی و شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی اندیکا 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه احداث مخزن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی و شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه واگذاری عملیات خیابان سازی 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه واگذاری عملیات خیابان 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه عملیات خیابان سازی ناحیه 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه احداث جاده ورودی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خیابان سازی 1400/08/17 1400/08/17
مناقصه واگذاری عملیات خیابان سازی 1400/08/17 1400/08/17
مناقصه واگذاری عملیات خیابان سازی 1400/08/15 1400/08/17
صفحه 1 از 59