مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تجهیزات و تابلوهای برقی مورد نیاز جهت تکمیل ساختمان آموزشی - اداری 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سنگ ساختمانی موردنیاز خود را جهت تکمیل ساختمان آموزشی-اداری (طرح ۱۱۴۹) 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سنگ ساختمانی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی - اداری 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی-اداری 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی - اداری 1400/02/07 1400/02/22
مناقصه واگذاری ساختمان آموزشی - اداری (طرح ۱۱۴۹) خود 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه ساختمان آموزشی-اداری طرح 1149 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساختمان آموزشی - اداری (طرح ۱۱۴۹) خود 1399/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازسازی و بهسازی پست برق 33 کیلوولت 1398/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات خوابگاه دانشجویی خواهران و نگهداری فضای سبز خود را به صورت حجمی 1398/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدمات خوابگاه دانشجویی خواهران و نگهداری فضای سبز خود را به صورت حجمی 1398/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات خوابگاه دانشجویی خواهران و نگهداری فضای سبز خود به صورت حجمی 1398/05/12 1398/05/20
مناقصه بازسازی و بهسازی پست برق 33 کیلوولت 1398/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید دو دستگاه سرور و تجهیزات جانبی 1398/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی 1397/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی خود 1397/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تعمیر،نگهداری و سرویس دوره ای آسانسورهای ساختمانها 1397/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات و تعمیر و سرویس و نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ها و محوطه /عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس دوره ای آسانسورهای ساختمان ها 1396/12/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید دو دستگاه سرور و تجهیزات جانبی خود 1396/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10