مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی مخازن 1400/10/27 1400/11/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات احداث زمین چمن مصنوعی در مجموعه شهدای نفت بوارده جنوبی 1400/10/25 1400/11/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات تعمیرات ساختمان کارکنان و ساخت سایبان فلزی انبار پروژه شماره یک (1) 1400/10/25 1400/11/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید TILE SUPPORTS 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه خرید MILD STEEL PLATE 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید BUBBLE TRAYS 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید CONDENSR TUBE 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید LINE PIPE 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید LINE PIPE 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید LINE PIPE 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه خرید قطعات پمپ 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد تقطیر 70 1400/10/20 1400/10/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات محوطه سازی واحد 55 1400/10/20 1400/10/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعویض کابلهای قدیمی شبکه مخابرات 1400/10/20 1400/10/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید LINE PIPE 1400/10/18 1400/10/27
مناقصه تامین ماشین آلات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد تقطیر 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد تقطیر 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ULTRA FILTER/R.O NO.2 UNIT 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه خرید سیستم آببندی 1400/10/14 1400/10/23
مناقصه ARCA"GLOBE CONTROL VALVE 1400/10/14 1400/10/23
صفحه 1 از 14