مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آسفالت معابر سطح شهربانه وره 1399/05/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر بانه وره 1399/04/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و تجهیز ایستگاه آتش نشانی شهرداری بانه وره 1399/02/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و تجهیز پارک شورا 1399/02/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهربانه وره 1399/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و تجهیز ایستگاه آتش نشانی شهرداری بانه وره 1399/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و تجهیز پارک شورا 1399/01/31
عملیات تکمیل و تجهیز ایستگاه آتش نشانی 1398/12/03 1398/12/08
تکمیل و تجهیز ایستگاه آتش نشانی 1398/12/03 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و تجهیز پارک 1398/11/16 1398/11/21
صفحه 1 از 6