مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه و تجهیز پارک 1398/10/22 1398/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی و ساماندهی مسیل ها و شبکه جمع آوری و آبهای سطحی 1398/10/22 1398/10/26
پروژه توسعه و تجهیز پارک 1398/10/22 رجوع به آگهی
پروژه بهسازی و ساماندهی سیل ها و شبکه های جمع آوری و آبهای سطحی شهر 1398/10/22 1398/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی و ساماندهی مسیل ها و شبکه جمع آوری و آبهای سطحی شهربانه وره 1398/10/22 1398/10/26
پروژه مرمت و بهسازی معابر سطح شهر 1398/10/21 1398/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه مرمت و بهسازی معابر سطح شهر بانه وره 1398/10/21 1398/10/26
پروژه احداث دیوار حفاظتی در معابر سطح 1398/10/17 1398/10/21
خدمات احداث دیوار حافظتی در معابر 1398/10/17 رجوع به آگهی
تکمیل و تجهیز ایستگاه آتش نشانی 1398/02/30 1398/03/01
صفحه 1 از 4