مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین پنج دستگاه تجهیز(شامل 3 دستگاه خاور کمپرسی 608 و 2 دستگاه کامیون کمپرسی 1924) با راننده در دو... 1398/05/06 رجوع به آگهی
تامین پنج دستگاه تجهیز(شامل 3 دستگاه خاور کمپرسی 608 و 2 دستگاه کامیون کمپرسی 1924) با راننده در دو... 1398/05/06 رجوع به آگهی
تامین 20 دستگاه مینی بوس با راننده ویژه سرویس های داخلی شرکت به منظور جابجایی کارکنان و مراجعین از م... 1398/04/31 1398/05/03
حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد از سایت شرکت و... 1398/04/26 1398/04/27
انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه ساز... 1398/04/26 1398/04/27
حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد و... 1398/04/25 1398/04/27
واگذاری انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه ساز... 1398/04/25 1398/04/27
واگذاری انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه ساز... 1398/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات حمل بدنه های رنگ شده خودرو 1398/04/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 72