کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8097806 مناقصه انجام عملیات حمل انواع بدنه های SKD رنگ شده خودروهای صادراتی از قبیل دنا و تارا استان تهران 1403/03/24 1403/03/26
8028034 مناقصه تامین 20 دستگاه مینی بوس با راننده ویژه استان تهران 1403/03/07 1403/03/25
7915947 مناقصه 13 عنوان مناقصه شامل: تامین و انجام سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان استان تهران 1403/02/13 1403/02/16
7455032 مناقصه شناسایی منابع توانمند درخصوص "نگهداشت الحاقیه های جرثقیل های کامیونی و بالابرهای کامیونی به منظور PM.EM.CM و اورهال تجهیزات مذکور" استان تهران 1402/09/30 رجوع به آگهی
7455020 مناقصه نگهداشت الحاقیه های کامیون های آتش نشانی مانند پمپ ها ،مخازن و سایر منصوبات روی کامیونهای آتش نشانی استان تهران 1402/09/30 رجوع به آگهی
7454247 مناقصه شناسایی منابع توانمند در خصوص نگهداشت الحاقیه های کامیون های آتش نشانی مانند پمپ ها مخازن و سایر منصوبات روی کامیونهای آتش نشانی به منظور PM EM CM و اورهال تجهیزات استان تهران 1402/09/29 رجوع به آگهی
7451183 مناقصه نگهداشت الحاقیه های جرثقیل های کامیونی و بالابرهای کامیونی به منظور PM.EM.CM و اورهال تجهیزات استان تهران 1402/09/29 1402/10/12
7305659 مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات (نت) و سرویس و آپاراتی تعداد 49 دستگاه تجهیزات لجستیکی داخل شرکت ایران خودرو ب خرید و تأمین قطعات مورد نیاز تعداد 49 دستگاه تجهیزات لجستیکی در صورت د... استان تهران 1402/08/24 1402/08/28
7264825 مناقصه انجام عملیات ساماندهی انبار استان تهران 1402/08/13 1402/08/17
7253467 مناقصه خرید اقلام و قطعات یدکی انواع لیفتراک های کلارک استان تهران 1402/08/09 1402/08/10
7244910 مناقصه خرید اقلام و قطعات یدکی انواع لیفتراک های کلارک استان تهران 1402/08/07 1402/08/10
7231123 مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات (نت) و سرویس و آپاراتی - خرید و تأمین قطعات تجهیزات لجستیکی استان تهران 1402/08/03 1402/08/04
7224681 مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات (نت) و سرویس و آپاراتی تعداد 49 دستگاه تجهیزات لجستیکی داخل شرکت ایران خودرو ب خرید و تأمین قطعات مورد نیاز تعداد 49 دستگاه تجهیزات لجستیکی در صورت... استان تهران 1402/08/02 1402/08/04
7217139 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های ستادی گروه ب استان تهران 1402/07/30 1402/08/01
7217056 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان ها استان تهران 1402/07/30 1402/08/01
7217045 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های ستادی استان تهران 1402/07/30 1402/08/01
7213107 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های ستادی استان تهران 1402/07/29 1402/08/01
7212723 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های ستادی استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
7212714 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان استان تهران 1402/07/29 1402/08/01
7198262 مناقصه خرید تعداد 396 عدد انواع شاخک لیفتراکهای کلارک 5-3-8 1تن با برند Pd-VETTER و لیفتراک کلارک 7 تن با برند KENHAR استان تهران 1402/07/24 1402/07/26
صفحه 1 از 49