مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهدای و توسعه و احداث فضای سبز سایت 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه نگهداری، احداث مجدد و توسعه فضای سبز سایت 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه واگذاری انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز اداره درمان و طب کار برای حدود ۲۰ هزار نفر از پرسنل 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه آزمایشات ادواری طب کار پرسنل 1400/09/28 1400/09/28
مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری -تعمیرات -سرویس -آپاراتی و تامین قطعات مورد نیاز تعداد 81 دستگاه لیفتراک لینده 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری، تعمیرات، سرویس و آپاراتی تعداد 81 دستگاه لیفتراک های لینده داخل شرکت ایران خودرو و همچنین خرید و تامین قطعات مورد نیاز 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری، تعمیرات، سرویس، آپاراتی و تأمین قطعات مورد نیاز تعداد 81 دستگاه لیفتراک لینده 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مواد اولیه-طبخ و توزیع 20/000 پرس غذای روزانه 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات خودرو 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو بوسیله ناوگان حمل استاندارد و برگشت پالت خالی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه سازندگان قطعات 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو بوسیله ناوگان حمل استاندارد برگشت پالت خالی. 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع 20,000 پرس غذای روزانه بصورت بسته بندی و سلف سرویس مطابق با آنالیز در آشپزخانه های داخلی کارفرما - تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع 3000 عدد پکیج نیم چاشت و 4000 پرس... 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل قطعات خودرو از سایت های تولیدی بوسیله ناوگان حمل استاندارد 1400/08/29 1400/09/01
مناقصه واگذاری حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی و قطعات برگشتى از سایت های تولیدی به وسیله ناوگان 1400/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44