کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7305659 مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات (نت) و سرویس و آپاراتی تعداد 49 دستگاه تجهیزات لجستیکی داخل شرکت ایران خودرو ب خرید و تأمین قطعات مورد نیاز تعداد 49 دستگاه تجهیزات لجستیکی در صورت د... استان تهران 1402/08/24 1402/08/28
7264825 مناقصه انجام عملیات ساماندهی انبار استان تهران 1402/08/13 1402/08/17
7253467 مناقصه خرید اقلام و قطعات یدکی انواع لیفتراک های کلارک استان تهران 1402/08/09 1402/08/10
7244910 مناقصه خرید اقلام و قطعات یدکی انواع لیفتراک های کلارک استان تهران 1402/08/07 1402/08/10
7231123 مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات (نت) و سرویس و آپاراتی - خرید و تأمین قطعات تجهیزات لجستیکی استان تهران 1402/08/03 1402/08/04
7224681 مناقصه ارائه کلیه خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات (نت) و سرویس و آپاراتی تعداد 49 دستگاه تجهیزات لجستیکی داخل شرکت ایران خودرو ب خرید و تأمین قطعات مورد نیاز تعداد 49 دستگاه تجهیزات لجستیکی در صورت... استان تهران 1402/08/02 1402/08/04
7217139 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های ستادی گروه ب استان تهران 1402/07/30 1402/08/01
7217056 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان ها استان تهران 1402/07/30 1402/08/01
7217045 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های ستادی استان تهران 1402/07/30 1402/08/01
7213107 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های ستادی استان تهران 1402/07/29 1402/08/01
7212723 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان های ستادی استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
7212714 مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمان استان تهران 1402/07/29 1402/08/01
7198262 مناقصه خرید تعداد 396 عدد انواع شاخک لیفتراکهای کلارک 5-3-8 1تن با برند Pd-VETTER و لیفتراک کلارک 7 تن با برند KENHAR استان تهران 1402/07/24 1402/07/26
7195280 مناقصه خرید تعداد 396 عدد انواع شاخک لیفتراکهای کلارک 5-3-8 1تن با برند Pd-VETTER و لیفتراک کلارک 7 تن با برند KENHAR استان تهران 1402/07/23 1402/07/26
7169876 مناقصه شناسایی منابع توانمند در خصوص «بازسازی اساسی و اورهال انواع لیفتراک » استان تهران 1402/07/18 رجوع به آگهی
7116370 مناقصه انجام عملیات حمل قطعات خودروهای صادراتی از مبدأ شرکت استان تهران 1402/07/10 1402/07/12
7116022 مناقصه خرید 200 ست رایانه و مانیتور استان تهران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7111847 مناقصه حمل قطعات صادراتی استان تهران 1402/07/09 1402/07/12
7107108 مناقصه انجام عملیات حمل قطعات خودروهای صادراتی از مبدأ شرکت ایران خودرو استان تهران 1402/07/08 1402/07/12
6963040 مناقصه تأمین 43 دستگاه تریلی و کامیون کفی 10 تن با راننده در شیفت های مورد نیاز کاری جهت حمل و نقل مواد و قطعات استان تهران 1402/06/05 1402/06/09
صفحه 1 از 48