مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل زباله با ماشین آلات (لودر و کامیون و دفن آن در یکی از مراکز دفن زباله ) 1400/11/01 1400/11/06
مناقصه بارگیری حمل زباله شهرستان 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه خرید حمل پخش آسفالت 019 و قیرپاشی سطح شهر -جدولگذاری کوچه های سطح شهر -پیاده روسازی خیابان 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل زباله با ماشین آلات (لودر و کامیون و دفن آن در یکی از مراکز دفن زباله ) 1400/10/23 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری سطح شهر 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت 019 و قیر پاشی بلوار 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و پخش آسفالت 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه احداث پارکهای محله ای 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی خیابان شید پرپینچی و خیابان شهید رجایی 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان اتوبوسرانی 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل جاده سلامت بلوار ولایت و خیابان تهران 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فاز دوم ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه خرید، حمل، پخش آسفالت ۰۱۹ و قیر پاشی سطح شهر - جدولگذاری کوچه های سطح شهر - پیاده رو سازی خیابان و... 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، پخش آسفالت ۰۱۹ و قیر پاشی سطح شهر - جدولگذاری کوچه های سطح شهر - پیاده رو سازی خیابان و... 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، پخش آسفالت ۰۱۹ و قیر پاشی سطح شهر - جدولگذاری کوچه های سطح شهر - پیاده رو سازی خیابان و... 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل و دفن زباله در یکی از مراکز دفن زباله 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل و دفن زباله در یکی از مراکز دفن زباله 1400/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت 019 و قیر پاشی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت 019 و قیر پاشی بلوار 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت 019و قیر پاشی بلوار اصلی 1400/08/25 1400/08/29
صفحه 1 از 26