مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری شهر 1399/05/15 رجوع به آگهی
پیاده روسازی سطح شهر 1399/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری احداث فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری شهر 1399/05/08 رجوع به آگهی
پیاده روسازی سطح شهر-آسفالت (خرید, حمل, پخش آسفالت و قیرپاشی) خیابان - جدولگذاری و ..... 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و حمل زباله مخازن زباله به صورت مکانیزه 1399/05/04 رجوع به آگهی
پروژه پایش تصویری نصب دوربینهای نظارتی و پلاک خوان 1399/05/04 رجوع به آگهی
پیاده روسازی سطح شهر-آسفالت خرید حمل پخش آسفالت و قیرپاشی و ..... 1399/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و حمل زباله مخازن زباله به صورت مکانیزه تا دایره امانی 1399/04/28 رجوع به آگهی
پروژه پایش تصویری نصب دوربینهای نظارتی و پلاک خوان 1399/04/28 رجوع به آگهی
احداث فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری 1399/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 42