مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی بیمارستان و حجمی از امور خدمات تنظیفات و تاسیسات ستاد دانشکده و... 1398/10/29 1398/11/04
تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1398/10/29 1398/11/03
واگذاری احداث مرکز جامع سلامت روستا ـ کابل کشی و احداث پست برق اورژانس بیمارستان 1398/10/21 رجوع به آگهی
پروژه توسعه و بازسازی اروژانس بیمارستان 1398/09/23 1398/09/27
تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1398/09/21 1398/09/24
واگذایر حجمی از خدمات امور پشتیبانی 1398/08/29 1398/09/03
انجام پروژه های ساختمانی و تاسیسات و تجهیزات 1398/08/06 1398/08/17
واگذایر حجمی از خدمات امور پشتیبانی بیمارستان 1398/08/08 رجوع به آگهی
پروژه تکمیل منازل 4 واحدی دانشکده 1398/07/24 1398/08/01
بازسازی بخش آی سی یو 2 ICU بیمارستان و تعمیرات پست برق فشار متوسط داخلی بیمارستان 1398/07/13 1398/07/17
صفحه 1 از 27