مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات رایانه ای 1400/03/23 1400/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل و نصب تجهیزات شبکه برق فشار 1400/03/19 1400/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه حجمی از خدمات امور پشتیبانی بیمارستان شهید بهشتی آبادان 1399/12/03 1399/12/09
مناقصه واگذاری بخش های رادیوتراپی بیمارستان های تابعه خود 1399/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل و تحویل 117 دستگاه سیستم رایانه مراکز،پایگاه ها و خانه های بهداشت 1399/07/10 1399/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید،حمل،نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی معاونت اموزشی، تحقیقات و فناوری 1399/06/26 1399/06/27
مناقصه عملیات حسابرسی 1399/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی UPS بیمارستان 1399/02/18 1399/02/24
مناقصه خرید خدمات امور درمانی - امور پشتیبانی 1399/02/15 1399/02/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولرهای دانشکده علوم پزشکی آبادان 1399/02/09 1399/02/13
مناقصه واگذاری خرید، حمل، نصب و راه اندازی کولرهای دانشکده 1398/12/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی از عملیات امور مالی ستاد دانشکده و شبکه بهداشت و درمان 1398/12/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی 1398/12/04 1398/12/09
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا - احداث پانسیون پزشکان و تعمیر اساسی مرکز بهداشت روستایی- واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی کولرهای خوابگاه دانشجویی و خرید، حمل، نصب و راه اندازی UPS بیمارستان 1398/11/13 1398/11/18
مناقصه واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی 1398/11/13 1398/11/18
مناقصه خرید کابل تغذیه تابلوهای فشار ضعیف پست برق و خرید حمل، نصب و راه اندازی کولرهای بیمارستان 1398/11/08 1398/11/15
مناقصه واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی بیمارستان و حجمی از امور خدمات تنظیفات و تاسیسات ستاد دانشکده و حجمی از امور خدمات آزمایشگاه کنترل کیفی و پنجره گمرکات واحدهای تابعه.... 1398/10/29 1398/11/04
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1398/10/29 1398/11/03
مناقصه واگذاری احداث مرکز جامع سلامت روستا ـ کابل کشی و احداث پست برق اورژانس بیمارستان 1398/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15