مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 150 دستگاه تخت زایمان LDR تولید داخل 1398/10/28 رجوع به آگهی
خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل 1398/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 150 دستگاه تخت زایمان LDR تولید داخل 1398/10/25 1398/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل 1398/10/25 1398/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 31 دستگاه اندازه گیری ذرات معلق هوای آزاد تولید داخل 1398/10/25 1398/10/29
خرید تعداد 2 دستگاه آنژیوگرافی قلبی 1398/10/25 رجوع به آگهی
خرید دستگاه NGS 1398/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 5 دستگاه اتوکلاو بخار 300 لیتری تولید داخل 1398/10/23 1398/10/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 5 دستگاه اتوکلاو بخار 500 لیتری تولید داخل 1398/10/23 1398/10/25
واگذاری خرید تعداد 5 دستگاه اتوکلاو بخار 500 لیتری 1398/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 88