مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تعداد ۱۰۰ دستگاه ونتیالتور پرتابل 1400/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید تعداد 200 دستگاه الکترو کاردیوگراف تولید داخل 1400/11/07 1400/11/11
مناقصه خرید تعداد ۱۰۰ دستگاه ونتیلاتور پرتابل 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید الکترو کاردیوگراف 1400/11/06 1400/11/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 20 دستگاه میکروتوم روتاری نیمه اتوماتیک 1400/11/05 1400/11/07
مناقصه واگذاری خرید تعداد ۲۰ دستگاه میکروتوم چرخشی 1400/11/05 1400/11/07
مناقصه واگذاری خرید تعداد ۲۰ دستگاه میکروتوم چرخشی تولید داخل 1400/11/03 1400/11/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 200 دستگاه انکوباتور نوزاد 1400/11/03 1400/11/05
مناقصه خرید 100 دستگاه پالس اکسیمتر رومیزی تولید داخل 1400/11/03 1400/11/05
مناقصه خرید 750 دستگاه پمپ سرنگ تولید داخل 1400/11/03 1400/11/05
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 75 چراغ سیالیتیک سقفی ثابت 1400/11/03 1400/11/05
مناقصه خرید 75 دستگاه تخت جراحی تولید داخل 1400/11/03 1400/11/05
مناقصه واگذاری خرید تعداد ۱۰۰ دستگاه پالس اکسیمتر رومیزی 1400/11/02 1400/11/05
مناقصه خرید انکوباتور نوزاد 1400/11/02 1400/11/05
مناقصه واگذاری خرید تعداد ۷۵ دستگاه چراغ سیالتیک دو قمره تولید داخل 1400/11/02 1400/11/05
مناقصه خرید تعداد ۷۵ دستگاه پمپ سرنگ تولید داخل 1400/11/02 1400/11/05
مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی ثابت تولید داخل 1400/11/02 1400/11/05
مناقصه خرید تعداد 75 دستگاه تخت جراحی تولید داخل 1400/11/02 1400/11/05
مناقصه خرید انکوباتور نوزاد 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه واگذاری خرید تعداد ۱۰۰ دستگاه پالس اکسیمتر رومیزی تولید داخل 1400/10/30 1400/11/05
صفحه 1 از 74