کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7305699 مناقصه خرید تعداد 400 عدد پروتز حلزون شنوایی استان تهران 1402/08/24 1402/08/29
7301308 مناقصه خرید تعداد 400 عدد پروتز حلزون شنوایی استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7287815 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 100 دستگاه یونیت دندانپزشکی تولید داخل استان تهران 1402/08/20 1402/08/22
7286083 مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه یونیت دندان پزشکی تولید داخل استان تهران 1402/08/18 1402/07/22
7286069 مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه اکو کاردیوگرافی مبله پیشرفته (Premium) استان تهران 1402/08/18 1402/08/21
7281451 مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه اکو کاردیوگرافی مبله پیشرفته (Premium) استان تهران 1402/08/17 1402/08/21
7263841 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 350 دستگاه پمپ سرنگ تولید داخل استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7263839 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 100 دستگاه ماشین بیهوشی تولید داخل استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7263837 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 500 دستگاه ساکشن جراحی تولید داخل استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7263836 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 30 دستگاه تخت سی آرم تولید داخل استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7263833 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 300 دستگاه فتال مانیتورینگ تولید داخل استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7263832 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 7 دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس(با تیوب 3.5 MHU) استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7263793 مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه سی تی اسکن16 اسلایس استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7262472 مناقصه خرید شتابدهنده خطی استان تهران 1402/08/11 1402/08/14
7261778 مناقصه خرید تعداد 35 دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس (با تیوپ 3.5MHU) استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7261762 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه ساکشن تولید داخل استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7261759 مناقصه خرید پمپ سرنگ استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7261753 مناقصه واگذاری خرید تعداد 300 دستگاه فتال مانیتورینگ استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7261750 مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تخت سی آرم استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7261745 مناقصه خرید تعداد 5 دستگاه سی تی سیمولاتور استان تهران 1402/08/11 1402/08/14
صفحه 1 از 102