مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990069 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور نوزاد تولید داخل 1401/09/07 1401/09/10
5989980 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی ثابت تولید داخل 1401/09/07 1401/09/10
5989979 مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی پارشیال 1401/09/07 1401/09/09
5989978 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ساکشن جراحی تولید داخل 1401/09/07 1401/09/10
5985856 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985820 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور نوزاد تولید داخل 1401/09/06 1401/09/10
5985812 مناقصه خرید تعدتاد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی پارشیال دیف 1401/09/06 1401/09/09
5939631 مناقصه خرید 20 دستگاه اتو آنالایزر (سرعت 350 تا 450 تست بر ساعت) 1401/08/22 1401/08/24
5932915 مناقصه واگذاری خـریـد تعداد 30 دستگاه اتو آنالایزر ایستاده 1401/08/19 1401/08/24
5928926 مناقصه واگذاری خـریـد تعداد 30 دستگاه اتو آنالایزر ایستاده 1401/08/18 1401/08/24
5903950 مناقصه خرید 20 دستگاه اتو آنالایزر 1401/08/10 1401/08/12
5897465 مناقصه واگذاری خـریـد تعداد 20 دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی رومیـزی تولیـد داخـل 1401/08/09 1401/08/12
5770995 مناقصه خرید پکیج تجهیزات توالی یابی ژنوم (تعداد 12 دتسگاه شامل 3 دستگاه NGS و 9 دستگاه جهت HLA Typing 1401/07/18 رجوع به آگهی
5768958 مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی پارشیال دیف 1401/07/18 1401/07/20
5765615 مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی پارشیال دیف 1401/07/17 1401/07/20
5765275 مناقصه خرید پکیج تجهیزات توالی یابی ژنوم (تعداد 12 دتسگاه شامل 3 دستگاه NGS و 9 دستگاه جهت HLA Typing 1401/07/17 رجوع به آگهی
5750727 مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه پروتز حلزون شنوایی 1401/07/11 1401/07/17
5737153 مناقصه خرید دستگاه پروتز حلزون شنوایی 1401/07/10 1401/07/17
5692510 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 300 دستگاه نبولایزر اوالتراسونیک 1401/06/27 1401/06/29
5692507 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 10 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال 1401/06/27 1401/06/29
صفحه 1 از 86