مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری، رفت و روب خیابانها و معابر عمومی، پاکسازی جداول و... 1398/07/21 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری، حمل و دفن و زباله های شهری، رفت و روب خیابانها و معابر عمومی، پاکسازی جداول و مسیل... 1397/07/19 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری، حمل و دفن و زباله های شهری، رفت و روب خیابانها و معابر عمومی، پاکسازی جداول و مسیل... 1397/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری، رفت و روب خیابانها و... 1396/07/12 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری ،حمل و نقل و دفن زباله های شهری ،رفت و روب خیابانها و معابر عمومی ،پاکسازی جداول و... 1396/06/20 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری ،حمل و نقل و دفن زباله های شهری ،رفت و روب خیابانها و معابر عمومی ،پاکسازی جداول و... 1396/06/20 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری، رفت و روب خیابانها و معابر عمومی 1395/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری 1394/03/04 1394/03/12
واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری، رفت و روب خیابانها و معابر و... 1394/02/20 1394/02/27
واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری، رفت و روب خیابانها و معابر عمومی 1394/02/07 1394/02/16
صفحه 1 از 2