کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7382665 مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی کربن سقفی روی حوضچه های دانه گیر واحد cf استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/14
7380017 مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی کرین سقفی روی حوضچه های دانه گیر واحد cf استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/14
7346429 مناقصه راهبری و تامین ماشین آلات سنگین استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/01
7346413 مناقصه ارتقای سیستم کنترل دلتا وی واحد PET2 استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/01
7346394 مناقصه عملیات تولید کارخانجات نساجی ، خدمات بهره برداری و تنظیفات سایت استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/01
7311648 مناقصه راهبری و تامین ماشین آلات سنگین استان خوزستان 1402/08/27 1402/09/01
7310042 مناقصه واگذاری ارتقاء سیستم کنترل دلتاوی واحد PET2 استان خوزستان 1402/08/25 1402/09/01
7309832 مناقصه راهبری و تامین ماشین الات سنگین استان خوزستان 1402/08/25 1402/09/01
7309828 مناقصه عملیات تولید کارخانجات نساجی ، خدمات بهره برداری و تنظیفات سایت استان خوزستان 1402/08/25 1402/09/01
7281646 مناقصه خرید فیدر ABB کارخانه 2-PET استان خوزستان 1402/08/17 1402/08/23
7281439 مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت اسید فسفریک خوراکی استان خوزستان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7277584 مناقصه خرید فیدر ABB کارخانه 2-PET استان خوزستان 1402/08/16 1402/08/23
7244898 مناقصه خرید 320 عدد باتری 12 ولت 125 آمپر واحد استیپل استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/13
7240219 مناقصه خرید 320 عدد باتری 12 ولت 125 آمپر واحد استیپل استان خوزستان 1402/08/06 1402/08/13
7235754 مناقصه خرید 320 عدد باتری 12 ولت 125 آمپر واحد استیپل استان خوزستان 1402/08/04 1402/08/13
7207586 مناقصه خرید 300MT Antimony III acelate استان خوزستان 1402/07/26 1402/08/03
7203648 مناقصه خرید 300MT Antimony III acelate استان خوزستان 1402/07/25 1402/08/03
7190199 مناقصه خرید 300MT Spin finish oil & 1880kg Antiseptic استان خوزستان 1402/07/22 1402/07/29
7190164 مناقصه خرید 3160 کیلوگرم کاتالیست پایه پلاتین K- 0163 استان تهران 1402/07/22 1402/07/29
7173985 مناقصه خرید 300MT Spin finish oil & 1880kg Antiseptic استان خوزستان 1402/07/19 1402/07/29
صفحه 1 از 97