مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام پروژه بهسازی زمین تنیس 1388/09/05 1388/09/23
انجام خدمات نگهبانی و حراست از 13 پست صنعتی 1388/09/03 1388/09/19
انجام خدمات نگهبانی و حراست 1388/09/03 1388/09/19
بهسازی زمین تنیس باشگاه 1388/09/02 1388/09/18
تعمیر، نصب و تعویض وسایل و لوازم برقی 1388/09/03 1388/09/18
انجام خدمات نگهبانی و حراست 1388/09/01 1388/09/17
انجام خدمات نگهبانی و حراست 1388/09/01 1388/09/17
انجام خدمات نگهبانی و حراست 1388/09/01 1388/09/17
انجام خدمات نگهبانی و حراست 1388/08/30 1388/09/16
انجام خدمات نگهبانی و حراست 1388/08/30 1388/09/16
صفحه 164 از 183