مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، ساختمانهای منازل مکان ها و محوطه های عمومی شهرک 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، ساختمانهای منازل مکان ها و محوطه های عمومی 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس و اتوبوس در شهرک 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین انواع خودرو سواری، مینی بوس و اتوبوس 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس و اتوبوس 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا 1400/09/28 1400/10/05
مناقصه واگذاری تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران شهرک 1400/09/27 1400/10/05
مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، ساختمانهای منازل مکان ها و محوطه 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، ساختمانهای منازل مکان ها و محوطه های عمومی شهرک 1400/08/20 1400/08/30
مناقصه واگذاری تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران شهرک 1400/07/29 1400/08/09
مناقصه واگذاری تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/07/29 1400/08/09
مناقصه واگذاری تهیه، پخت، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/07/27 1400/08/09
مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، ساختمانهای منازل مکان ها و محوطه های عمومی 1400/07/27 1400/08/04
مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، ساختمانهای منازل مکان ها و محوطه های عمومی 1400/07/26 1400/08/04
مناقصه آب معدنی 1400/07/20 1400/07/25
مناقصه تامین ۵۰۰,۰۰۰ (پانصد هزار) شیرینگ ۶ عددی آب معدنی 1400/07/20 1400/07/25
مناقصه تامین، حمل و تحویل آب شیرین بهداشتی 1400/06/31 1400/07/06
مناقصه تامین، حمل و تحویل آب شیرین بهداشتی 1400/06/29 1400/07/06
مناقصه تامین ۵۰۰,۰۰۰ (پانصد هزار) شیرینگ ۶ عددی آب معدنی 1400/06/06 1400/06/11
صفحه 1 از 24