مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین و حمل آب شیرین 1397/10/08 1397/10/22
تامین و حمل آب شیرین 1397/10/06 1397/10/22
واگذاری تامین نیروی انسانی 1397/10/04 1397/10/17
واگذاری تامین نیروی انسانی 1397/10/03 1397/10/17
خدمات نگهبانی در مناطق صنعتی و غیرصنعتی 1397/08/30 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی 1397/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های میهمانسرا 1397/07/10 1397/07/24
تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1397/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های میهمانسرا 1397/07/07 1397/07/24
تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران شهرک 1397/07/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37