کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7393591 مناقصه واگذاری تکمیل و بروزرسانی لیست اجراکنندگان دیسپچینگ جایگاه های عرضه سوخت مایع استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7389903 مناقصه تکمیل و بروزرسانی لیست اجراکنندگان دیسپچینگ جایگاه های عرضه سوخت مایع استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7387421 مناقصه خرید تعداد 40000 عدد حلب 20 لیتری atk استان تهران 1402/09/09 1402/09/14
7384979 مناقصه خرید تعداد 40,000 عدد حلب 20 لیتری ATK استان تهران 1402/09/08 1402/09/14
7376423 مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم مرکز سوختگیری استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7367394 مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم مرکز سوختگیری استان تهران 1402/09/04 1402/09/12
7367009 مناقصه خرید اقلام کامپیوتری شامل mouse power cpu استان تهران 1402/09/04 1402/09/11
7365611 مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان منطقه استان قزوین 1402/09/04 1402/09/07
7365156 مناقصه خرید اقلام کامپیوتری شامل cpu،mouse,power استان تهران 1402/09/04 1402/09/25
7359352 مناقصه تامین ایاب و ذهاب منطقه استان قزوین 1402/09/01 1402/09/05
7352662 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی، ارتقا، توسعه و بهبود سامانه های نرم افزاری استان تهران 1402/08/29 1402/09/05
7346116 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی، ارتقا، توسعه و بهبود سامانه های نرم افزاری استان تهران 1402/08/28 1402/09/05
7344021 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی، ارتقاء، توسعه و نوبت اول بهبود سامانه های نرم افزاری استان تهران 1402/08/27 1402/09/05
7290981 مناقصه واگذاری تکمیل کارهای باقی مانده انبار نفت روش pc استان گلستان، استان تهران 1402/08/20 1402/08/27
7284095 مناقصه واگذاری تکمیل کارهای باقی مانده انبار نفت روش pc استان تهران 1402/08/17 1402/08/27
7284006 مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه میتر، شماره انداز ،صافی 4 اینچ استان تهران 1402/08/17 1402/08/22
7281314 مناقصه تکمیل کارهای باقی مانده انبار نفت استان گلستان، استان تهران 1402/08/17 1402/08/27
7275269 مناقصه خرید180 عدد قطعات یدکی شماره انداز وگا II استان تهران 1402/08/15 رجوع به آگهی
7273115 مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه میتر، شماره انداز، صافی 4 اینچ استان تهران 1402/08/15 1402/08/22
7268388 مناقصه ارت مخازن استان خوزستان 1402/08/14 1402/08/20
صفحه 1 از 86