مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آبرسانی به روستا 1397/11/29 1397/12/06
عملیات تکمیلی تصفیه خانه 1397/11/28 1397/12/07
اصلاح شبکه آب 1397/10/26 رجوع به آگهی
اصلاح شبکه آب در سطح شهر 1397/10/25 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی تصفیه خانه 1397/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری خرید گاز کلر و کلروفریک و پرکلرین و پلی الکترولیت 1397/10/12 رجوع به آگهی
خرید کنتور 1/2 اینچ کلاس B 1397/10/09 رجوع به آگهی
خرید کنتور 1397/10/08 رجوع به آگهی
واگذاری احداث شبکه فاضلاب مناطق باقیمانده و پراکنده شهر 1397/10/05 رجوع به آگهی
واگذاری احداث مدول دوم تصفیه خانه و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و نگهداری کل تاسیسات فاضلاب شهر 1397/09/27 1397/10/10
صفحه 1 از 160