کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406340 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بخشی از مناطق شهر اردبیل (عمدتاً نقب) استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/21
7399806 مناقصه واگذاری تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر استان اردبیل 1402/09/13 1402/09/28
7393470 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاز کلر مایع استان اردبیل 1402/09/11 1402/09/18
7371744 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و نصب انشعابات آب شهرستان اردبیل (منطقه دو) استان اردبیل 1402/09/05 1402/09/11
7371743 مناقصه حفاری و نصب انشعابات آب شهرستان استان اردبیل 1402/09/05 1402/09/11
7371742 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و نصب انشعابات آب استان اردبیل 1402/09/05 1402/09/11
7370941 مناقصه حفاری و نصب انشعابات آب شهرستان استان اردبیل 1402/09/05 1402/09/11
7367714 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و نصب انشعابات آب شهرستان استان اردبیل 1402/09/04 1402/09/11
7310692 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق متفرقه شهر استان اردبیل 1402/08/25 1402/09/01
7295575 مناقصه واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاها استان اردبیل 1402/08/21 1402/09/05
7287768 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان استان اردبیل 1402/08/20 1402/09/05
7287665 مناقصه واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان اردبیل 1402/08/20 1402/09/05
7283576 مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع های آب گرم نیر استان اردبیل 1402/08/17 1402/08/23
7275046 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان استان اردبیل 1402/08/15 1402/08/24
7274689 مناقصه واگذاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاها استان اردبیل 1402/08/15 1402/08/24
7271058 مناقصه وصولی آب بهای منطقه 1 امور آبفای استان اردبیل 1402/08/14 1402/08/20
7252385 مناقصه خرید گاز کلر مایع استان اردبیل 1402/08/09 1402/08/13
7241873 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاز کلر مایع استان اردبیل 1402/08/06 1402/08/13
7241722 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب استان اردبیل 1402/08/06 1402/08/13
7211680 مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به روستاهای امیر آباد و گیلاندوز شهرستان کوثر استان اردبیل 1402/07/27 1402/08/03
صفحه 1 از 113