مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5982553 مناقصه جذب سرمایه گذار - احداث تاسیسات فاضلاب شهر 1401/09/05 1401/09/14
5982543 مناقصه جذب سرمایه گذار - احداث تاسیسات فاضلاب شهر 1401/09/05 1401/09/14
5982538 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر 1401/09/05 1401/09/14
5961195 مناقصه عملیات خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر 1401/08/28 1401/09/02
5957567 مناقصه عملیات خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر 1401/08/26 1401/09/02
5922469 مناقصه عملیات اجرایی اصلاح ، ایجاد شبکه توزیع و استانداردسازی انشعابات آب امور مشترکین 1401/08/16 1401/08/25
5919427 مناقصه خرید پرکلرین به مقدار 67500 کیلوگرم 1401/08/15 1401/08/21
5918334 مناقصه خرید پرکلرین به مقدار 67500 کیلوگرم 1401/08/15 1401/08/21
5918298 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی اصلاح ، ایجاد شبکه توزیع و استانداردسازی انشعابات آب امور مشترکین 1401/08/15 1401/08/25
5905033 مناقصه فروش پساب تصفیه خانه شهر 1401/08/10 رجوع به آگهی
5705011 مناقصه آبرسانی به روستا 1401/06/27 1401/07/04
5688587 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تاسیسات آبرسانی 1401/06/23 1401/06/29
5679557 مناقصه نسبت به کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب 1401/06/21 1401/06/30
5673425 مناقصه کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب از طریق نشت یابی و رفع نشت و نیز شناسایی و رفع انشعابات غیر مجاز در شهرها 1401/06/19 1401/06/30
5671132 مناقصه عملیات اجرایی اولویت سوم طرح آبرسانی 1401/06/19 1401/06/27
5670322 مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به روستای 1401/06/19 1401/06/24
5634314 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/06/07 1401/06/12
5627918 مناقصه عملیات اجرایی اولویت دوم تکمیلی 1401/06/06 1401/06/12
5605463 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اینورتر 1401/05/30 1401/06/05
5604211 مناقصه خرید الکتروپمپ مستغرق به تعداد 14 دستگاه و الکتروپمپ لجن کش به تعداد یک دستگاه 1401/05/30 1401/06/05
صفحه 1 از 109