کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7155145 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی، کانالی، هوایی فیبرنوری جهت اجرای uso مسیر استان اردبیل 1402/07/13 رجوع به آگهی
7112742 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی، کانالی، هوایی فیبرنوری جهت اجرای uso استان اردبیل 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112729 مناقصه عملیات کابل کشی خاکی کانالی هوایی فیبر نوری جهت اجرای طرحهای uso مسیر استان اردبیل 1402/07/09 رجوع به آگهی
7067414 مناقصه تبدیل مسیرهای هوائی فیبر نوری به خاکی و جمع آوری کابل هوائی و تیرهای فلزی در شهرستان استان اردبیل 1402/07/01 رجوع به آگهی
7067413 مناقصه تبدیل مسیرهای هوائی فیبر نوری به خاکی و جمع آوری کابل هوائی و تیرهای فلزی استان اردبیل 1402/07/01 رجوع به آگهی
7035495 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی ،کانالی ، هوایی فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر استان اردبیل 1402/06/20 رجوع به آگهی
6991719 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و فنی 12 سایت همراه اول در توابع استان اردبیل 1402/06/13 رجوع به آگهی
6985673 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی ،کانالی ، هوایی فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso استان اردبیل 1402/06/11 1402/06/21
6977929 مناقصه خرید تجهیزات اکسس استان اردبیل 1402/06/08 رجوع به آگهی
6972990 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی ، کانالی هوایی فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر استان اردبیل 1402/06/07 رجوع به آگهی
6968748 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی، کانالی، هوایی فیبرنوری جهت اجرای uso استان اردبیل 1402/06/06 رجوع به آگهی
6968683 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی کانالی هوایی فیبرنوری جهت اجرای طرحهای uso استان اردبیل 1402/06/06 رجوع به آگهی
6848520 مناقصه خدمات انجام عملیات نصب و راه اندازی توسعه سایت های تلفن همراه اول پروژه USO استان اردبیل 1402/05/07 رجوع به آگهی
6827471 مناقصه اجرای عملیات عمرانی گراند و نصب دکل 6 سایت و نصب و راه اندازی تجهیزات همراه اول استان اردبیل 1402/05/01 رجوع به آگهی
6827470 مناقصه اجرای عملیات عمرانی ، گراند و نصب دکل 6 سایت و نصب و راه اندازی تجهیزات همراه اول استان اردبیل 1402/05/01 رجوع به آگهی
6827451 مناقصه واگذاری اجرای عملیات عمرانی گراند و نصب دکل 7 سایت و نصب و راه اندازی تجهیزات همراه اول استان اردبیل 1402/05/01 رجوع به آگهی
6796810 مناقصه خرید 25 دستگاه اکسس استان اردبیل 1402/04/24 رجوع به آگهی
6644069 مناقصه خرید 5 دستگاه شلف PTN6180 بهمراه یونیتها ، اقلام مشترک ، کابلهای تغذیه وE1 استان اردبیل 1402/03/21 رجوع به آگهی
6632352 مناقصه خرید 78 دستگاه شلف PTN6150 به همراه یونیتها اقلام مشترک و کابلهای تغذیه و E1 استان اردبیل 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629960 مناقصه خرید 5 قلم کابل فیبر نوری هوایی مهار دار استان اردبیل 1402/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 68