مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات عمرانی، گراند و نصب دکل 42، 36 و 48 متری به تعداد 6 سایت 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات عمرانی، گراند و نصب دکل 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 7 قلم مفصل کابل مسی 1400/08/05 1400/08/27
مناقصه خرید مفصل حرارتی 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی ارائه خدمات کارشناسی حرفه ای 1400/07/01 1400/07/04
مناقصه تامین نیروی انسانی ( ارائه خدمات امور دبیرخانه - نظافت و آبدارخانه - پاسخگویی امور مشترکین و...) 1400/07/01 1400/07/04
مناقصه نگهداری و پشتیبانی فیبرنوری منطقه 1400/06/30 1400/07/01
مناقصه واگذاری عملیات ارائه خدمات کارشناسی حرفه ای -تامین نیروی انسانی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی ( ارائه خدمات امور دبیرخانه - نظافت و آبدارخانه - پاسخگویی امور مشترکین) 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی مراکز 1400/06/28 1400/06/28
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی مراکز 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی مراکز و850 دستگاه تلفن همگانی 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و پشتیبانی فیبر نوری 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل در 6 سایت 1400/06/25 1400/06/27
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی مراکز 1400/06/25 1400/06/27
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی مراکز 1400/06/25 1400/06/27
مناقصه نگهداری تاسیسات برقی - مکانیکی - سرمایشی و گرمایشی 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری مراکز کم ظرفیت استان 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی منطقه 1400/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 64