مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و تخلیه لیچه، کنسانتره،زغال نوع دو و سایر مواد در سایت انجیرتنگه 1398/11/08 1398/11/16
حمل و تخلیه حداقل 40 سرویس لیچه از زیر بونکر و حمل و جابجایی حداقل 500 تن زغال نوع دو، کنسانتره و غی... 1398/11/08 رجوع به آگهی
حمل و تخلیه حداقل 40 سرویس لیچه از زیر بونکر و حمل و جابجایی حداقل 500 تن زغال نوع دو، کنسانتره و س... 1398/10/18 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و تخلیه لیچه از زیر بونکر حداقل 40 سرویس و حمل و جابجایی حداقل 500 تن... 1398/10/15 1398/10/25
حمل و تخلیه حداقل 40 سرویس لیچه از زیر بونکر و حمل و جابجایی حداقل 500 تن زغال نوع دو، کنسانتره و غی... 1398/10/15 رجوع به آگهی
تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و همچنین خودروهای سواری در اختیار 1398/07/28 1398/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس ایاب و ذهاب شرکت 1398/07/24 1398/08/06
تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و همچنین خودروهای سواری در اختیار 1398/07/24 1398/08/06
تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و همچنین خودروهای سواری در اختیار 1398/07/15 رجوع به آگهی
تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و همچنین خودروهای سواری 1398/06/25 1398/07/02
صفحه 1 از 22