مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان و همچنین خودروی کمک دار در اختیار 1400/11/01 1400/11/12
مناقصه حمل و تخلیه لیچه زیر بونکر مطابق با ساعت کار کارخانه زغالشویی بوسیله دو دستگاه کامیون جفت چرخ 1400/11/01 1400/11/12
مناقصه انجام عملیات پیشروی، آماده سازی، بازیابی و استخراج در لایه های all و a12 پایینی بلوک معدن زغالسنگ 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات پیشروی، آماده سازی، بازیابی و استخراج در لایه های all و a12 پایینی بلوک معدن زغالسنگ 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه بارگیری زغال نوع دو بوسیله یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری و حمل و تخلیه آن توسط کامیون های جفت چرخ به میزان 240 هزار تن در سال 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه بارگیری زغال نوع دو بوسیله یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری و حمل و تخلیه آن توسط کامیون های جفت چرخ 1400/10/05 1400/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری زغال نوع دو بوسیله یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری و حمل و تخلیه آن توسط کامیون های جفت چرخ به میزان 240 هزار تن د 1400/10/05 1400/10/14
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه لکوموتیو 4/5 تن به همراه باطری و یک دستگاه کانویر استخراجی مدل ck38 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه لکوموتیو 4/5 تن به همراه باطری و یک دستگاه کانویر استخراجی مدل ck38 1400/09/29 1400/10/08
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان 1400/09/27 1400/10/06
مناقصه انتخاب مشاور جهت بررسی فنی و اقتصادی طرح ترکیبی حمل زغال(تله واگن-جاده برکت) به منظور حمل زغال 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و همچنین خودروی لندرور 1400/09/23 1400/10/06
مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و همچنین خودروی لندرور 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور جهت بررسی فنی و اقتصادی طرح ترکیبی حمل زغال(تله واگن-جاده برکت) به منظور حمل زغال 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی نوار نقاله 1400/08/23 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی نوار نقاله به طول 65 متر، به عرض نوار 65 سانتیمتر و ارتفاع بار ریز انتهای نوار 8 متر 1400/08/19 1400/09/03
مناقصه طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی نوار نقاله به طول 65 متر، به عرض نوار 65 سانتیمتر و ارتفاع بار ریز انتهای نوار 8 متر 1400/08/19 1400/09/03
مناقصه خرید کپسول خود نجات CI30 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور جهت بررسی فنی و اقتصادی طرح ترکیبی حمل زغال (تله واگن - جاده برکت) به منظور حمل زغال از معدن 1400/07/25 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور جهت بررسی فنی و اقتصادی طرح ترکیبی حمل زغال 1400/07/23 1400/08/03
صفحه 1 از 15