مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ست شستشوی خون 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عملیات تکمیلی پایگاه انتقال خون 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کیسه خون مخصوص فیلتراسیون خون کامل 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریـد 25/000/000 میلی لیتر محلول ضدانعقاد ACDA 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 30000 ست شستشو خون از تامین کننده داخلی – خارجی 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه عمومی دو مرحله ای 200000 عدد کیسه خون مخصوص فیلتراسیون خون کامل تولید داخلی -وارداتی 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه خرید ۳۰/۰۰۰ عدد ست شستشوی خون 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید محلول ضدانعقاد ACDA 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه خرید 30/000 عدد ست شستشو خون 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید محلول ضد انعقاد ACDA 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه خرید 200/000 عدد کیسه خون مخصوص فیلتراسیون خون 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2.250.000 عدد لوله خونگیری 1400/08/08 1400/08/11
مناقصه خرید لوله خونگیری درب زرد ژلدار SILICA- CLOT ACT- GEL 1400/08/05 1400/08/11
مناقصه خرید 35 ردیف معرف ها، آنتی سرم های گروه های خونی 1400/07/10 1400/07/19
مناقصه خرید انواع معرف های گروه های خونی اصلی با کلون متفاوت و معرف های نادر 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه لوله خونگیری 1400/06/11 1400/06/18
مناقصه خرید ۲/۴۰۰/۰۰۰ عدد لوله خونگیری 1400/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه 2600000 عدد میکروکووت هموگلوبینومتری 1400/06/10 1400/06/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمـومی دو مرحـلهای کیـسه خـون 1400/06/08 1400/06/13
مناقصه کیـسه خـون 1400/06/08 1400/06/13
صفحه 1 از 117